Det er urettferdig at mitt kull må konkurrere mot «koronakullene»

  • Cecilia Kristin Lövström
Opptakssystemet til høyere utdanning bør ta høyde for oss som konkurrerer mot koronakullene, skriver debattanten.

Dette vil ikke kun være et problem for avgangskullet 2023, men også for senere kull.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Flere studenter har nylig klikket seg inn på Samordna opptak og fått studiedrømmen sin oppfylt eller knust. Opptakskravene for flere av studiene i Norge er rekordhøye, og mange bruker flere år og mye ressurser på å ta opp fag og oppnå alderspoeng.

Det er derfor på høy tid å diskutere opptakssystemet til høyere utdanning, slik et utvalg nå er i ferd med å gjøre.

Ulike kvoter

Det er to ulike kvoter når det gjelder opptak til høyere utdanning, nemlig ordinær- og førstegangskvote. Førstegangskvoten er den kvoten hvor de som har et førstegangsvitnemål og er under 21 år, konkurrerer mot hverandre.

Her er det kun eventuelle språk- og realfagspoeng sammen med karakterene fra videregående som utgjør poengsummen din. Når jeg og andre fra mitt kull søker studier neste år, er det denne vi vil søke i.

Det vil si at jeg og de andre avgangselevene i 2023 blir nødt til å konkurrere mot avgangskullene fra 2021 og 2022.

Siden 2020 har alle eksamener på videregående skole vært avlyst. Det betyr at kullene vi konkurrer mot, ikke hadde eksamen på videregående.

Det er ingen hemmelighet at eksamenskarakterer ofte trekker elevene ned. Statistikk viser dessuten at standpunktkarakterene for «koronakullene» 2020 og 2021 økte betraktelig sammenlignet med før pandemien, selv om elevene klaget på dårligere undervisning.

Urettferdig

Det at avgangskullet 2023 er nødt til å konkurrere i den samme førstegangskvoten som «koronakullene», er urettferdig. Dette vil ikke kun være et problem for avgangskullet 2023, men også for senere kull.

Førstegangskvoten vil ikke bli «normal» før avgangselevene 2022 havner i ordinær kvote. Dette er noe høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) burde ta med seg videre.

Nå er et offentlig utvalg i ferd med å se på hvilke endringer man kan gjøre i opptakssystemet til høyere utdanning. Da burde denne problemstillingen også bli belyst.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.