Norge må utvikle olje- og gassnæringen. Ikke avvikle den.

  • Richard Slagstad Kierulf (14)
Vindkraft er ikke et godt alternativ i norsk energiproduksjon, mener Richard Kierulf (14). Bildet viser vindmøller på Fitjar på Vestlandet.

En høy og stabil oljeproduksjon kan hjelpe EU ut av avhengigheten av Russland.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Unge Venstres Alida Ravndal har skrevet et svar til innlegget mitt «Bevar olje- og gassnæringen».

Hun mener at de store økonomiske hullene som jeg påsto at ville komme dersom vi avviklet petroleumsnæringen, vil bli dekket inn igjen av det såkalte grønne skiftet.

Det høres jo fantastisk ut. Men har Venstre regnet på hvilke økonomiske konsekvenser det grønne skiftet egentlig vil få?

Lite lønnsom næring

Partiet har laget et langt dokument om hva slags grønne næringer de ønsker å satse på. Energisatsingen de ønsker å erstatte olje- og gassnæringen med, virker i stor grad å bestå av vindkraft.

Norges godt over 1000 vindmøller genererer mellom 10 og 15 terawattimer (TWh) i året. Det samme tallet i olje- og gassnæringen er mellom 2000 og 2500 TWh i året. En forholdsvis stor vindmølle kan generere cirka 15 gigawattimer (gwh) i året. For å komme opp i 2000 TWh trenges derfor over 140.000 slike.

Richard Slagstad Kierulf (14), medlem i Industri- og næringspartiets ungdom.

Gjennomsnittskostnaden for å installere 1 megawatt (MW) med vindkraft på land er godt over 10 millioner kroner. Den samme kostnaden for havvind er godt over 20 millioner kroner.

Når store deler av denne kostnaden blir betalt i subsidier, er det vanskelig i det hele tatt å se noe lønnsomhet i det. Og når det kommer til stykket, tjener ikke staten like mye på 1 TWh med vindkraft som 1 TWh med petroleum, fordi vindkraftnæringen har mer enn tre ganger så lav skattesats som olje- og gassnæringen.

Norge bør ta ansvar

EU har et mål om å bli mindre avhengig av Russland. Det målet er ikke blitt mindre aktuelt nå med krigen i Ukraina og en enormt høy oljepris.

Russland har stått for over 40 prosent av gassen og over 25 prosent av oljen til EU. Det er helt urealistisk at dette raskt kan bli erstattet av fornybar energi.

For å hjelpe EU ut av avhengigheten av Russland bør Norge opprettholde en høy og stabil oljeproduksjon. Det vil være det ansvarlige å gjøre. Samtidig kan det bidra til å redusere de europeiske utslippene ved å erstatte kullforbruk med gass.

Som Unge Venstre ønsker også vi i Industri- og næringspartiets Ungdom et sterkt fokus på miljø. Men vi mener vindkraft er mer miljøfiendtlig enn miljøvennlig.

Vi er ellers det eneste partiet som har foreslått «plast for penger». Det vil si å omprioritere noe av bistandsbudsjettet til folk i «plastproblemland» for å levere plast til generatorer som omdanner plast til kraft. Hva om vi gikk sammen om det?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!