Fra 2023 er det kun dem med mest penger som får muligheten til å velge fritt. Det er urettferdig.

Fritt behandlingsvalg gir oss et bedre helsetilbud, mener Oda Oline Omdal (18) i Agder Unge Høyre.

Det er skremmende, særlig når vi vet at ordningen funker.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I går kunngjorde helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at regjeringen vil avvikle fritt behandlingsvalg i løpet av 2023.

Jeg ser på dette med stor bekymring. Jeg frykter at det får store konsekvenser for samfunnets mest sårbare grupper.

Viktig frihet

Det kan være flere grunner til at en pasient ønsker å benytte seg av en privat tjeneste. For eksempel spesiell kompetanse, kortere ventetid eller kortere reisetid.

Men uansett årsak den enkelte har, burde ingen stortingspolitiker stille spørsmål ved det, og langt mindre bestemme hva personen skal velge.

Friheten til å selv velge hvilket helsetilbud man ønsker, burde stå sentralt i det norske samfunnet. Det gjør det mulig for pasienter å velge fritt hvilket sted man ønsker å behandles innen både rus, psykiatri og sykehus.

Fra 2023 er det kun dem med mest penger som får muligheten til å velge fritt.

Det er urettferdig. Og det kan i ytterste konsekvens føre til at liv går tapt mens folk står i helsekøer.

Livreddende ordning

Innen rusomsorg og psykiske helsetjenester har private tilbud vært både avgjørende og livreddende.

Senest for en uke siden gikk Iris Anette Olsen, avdelingssjef ved spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker (ABUP) ved Sørlandet, sykehus ut i Fædrelandsvennen og sa at flere unge sliter og trenger behandling og at kapasiteten er sprengt.

En vet at som følge av pandemien, har flere utmattede helsearbeidere sluttet. Flere forteller om doble vakter, overtid og en følelse av å aldri strekke til.

Ved å fjerne de private aktørene og kun ha det offentlige igjen etter en pandemi, vil belastningen på et allerede overbelastet helsevesen bli enda større.

Trenger et mangfold

Friheten til å velge behandling selv betyr aller mest for dem som har minst, de gruppene i samfunnet som er mest sårbare.

Ingen kan være best på alt, men hver enkelt er spesialist på sitt fagfelt. De private aktørene kan ha større frihet og evne til å tilpasse hver enkelt pasients behov.

For den jenta med anoreksi som får behandling tilpasset hennes situasjon og behov, så betyr det noe at hun kan velge. Og for den rusavhengige som trenger tett oppfølging og jevnlige samtaler, så betyr det noe at det finnes et mangfold av tilbud slik at det å vende tilbake til rus ikke er et alternativ etter endt behandling.

En klok mann sa en gang «har du sett en rusmisbruker, så har du sett én rusmisbruker».

Det betyr at på samme måte som det finnes et mangfold av brukere og pasienter innen rus og psykisk helse, så må det også finnes et mangfold av behandlinger som dekker disse menneskenes ulike behov.

Vanlige folks problem

Ved å dele antall pasienter på flere køer reduseres også helsekøene i sin helhet. Når venstresiden fjerner denne ordningen, setter de ideologi foran menneskers helse.

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge blant offentlige og godkjente private behandlinger. Frem til nå har staten tatt regningen. Fra 2023 er det kun dem som har mest penger på bok, som får velge fritt.

Hvordan vet Kjerkol hva som er best for andre? Ikke vet jeg hva Kjerkol legger i «vanlige folk», men for meg er det, og vil det alltid være mangfoldet som teller.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!