Dette er et klimatiltak som vil være lønnsomt for Norge

  • Malin Løvstad (20)
NorthConnect-kabelen vil ikke redde verden eller vår framtid alene, men den vil være et viktig skritt i riktig retning, skriver Malin Løvstad (20).

En kraftkabel med fornybar energi kan hjelpe oss å kutte to millioner tonn CO2 utslipp i året.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Til alle unge som lurer på om det finnes et klimatiltak som monner og som attpåtil vil være lønnsomt for Norge: Ja, det finnes!

Kraftkabel er bra

NorthConnect er en planlagt kraftkabel mellom Norge og Skottland, slik at våre to land kan utveksle fornybar energi og samarbeide om å kutte utslipp i henhold til Parisavtalen.

Kraftforbindelsen er genial på tre måter:

1) Ved å erstatte europeisk kull og gass med fornybar energi vil kabelen kutte hele to millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslippene fra cirka halve norske bilparken. Det er mye klimasnakk, men en gjennomføring av dette prosjektet er faktisk klimahandling!

2) Kabelen vil også være med på å sikre fremtidig norsk velferd. Beregninger utført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at kabelen vil ha ensamfunnsøkonomisk verdi på 8,5 milliarder kroner. Fordi kabelen eies av 47 norske kommuner vil overskuddet komme fellesskapet til gode i form av velferdstjenester som skole og sykehus. NorthConnect vil bidra med milliardinntekter til norsk velferd.

3) I tillegg til klimakrisen er vi også truet av en naturkrise hvor natur- og artsmangfoldet er under press. Også her vil NorthConnect kunne ha en positiv effekt: Ved å dele på fornybar energi med land som Skottland vil vi ikke trenge å bygge ut like mye selv.

Malin Løvstad (20).

Ord til handling

Men hvorfor benytter ikke politikerne anledningen til å gjøre ord om til handling?

Mange er bekymret for at NorthConnect vil føre til økte strømpriser, men realiteten er at det bygges ut så mye vindkraft i Norden at kraftprisene vil falle. Tilbudet av fornybar energi vil øke kraftig i årene fremover. Bekymringen er med andre ord grunnløs og basert på et foreldet bilde av fornybar produksjon i Norden.

NorthConnect-kabelen vil ikke redde verden eller vår framtid alene, men den vil være et viktig skritt i riktig retning. Partiene som ønsker å bygge NorthConnect (MDG, Høyre, Venstre og Krf), har ikke flertall på Stortinget.

Det er derfor viktig at vi unge engasjerer oss. Vi kan være med på å påvirke skjebnen til Norges viktigste klimatiltak.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.