Når blir jeg norsk?

Innvandrere kommer til Norge med nye tanker og ny kunnskap, og vi kan alle lære fra hverandres kultur, skriver Sonia Malik (17).

Stadig vekk hører man at annengenerasjons innvandrere ikke er integrert. Da lurer jeg på om jeg er integrert?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg er en norskfødt jente med pakistanske foreldre og er oppvokst i Norge, men jeg er blir ikke betegnet som norsk, men som en annengenerasjons innvandrer. Når jeg får barn, vil de også bli kalt for innvandrere eller tredjegenerasjonsinnvandrere? Majoriteten i det norske samfunnet vil beholde sin egen kultur. Men hva er norsk kultur? Er det å være født med ski på beina og spise fårikål, eller kan også kebab, hijab og muslimer sies å utgjøre en del av den norske kulturen?

Hva gjør deg norsk?

Hva skal til for at jeg blir betegnet som norsk? Norskbegrepet er dynamisk og forandrer seg over tid. Noen mener at det å være norsk innebærer at man feirer jul og påske, mens andre mener at det er tilstrekkelig dersom man har norsk pass. For annengenerasjonsinnvandrere med pakistansk bakgrunn, kan det tenkes at de omfattes av begge synsvinkler. Likevel må det presiseres at norskbegrepet er mangfoldig og bredt, fordi Norges befolkning også er variert. At man må være hvit og kristen for å bli betegnet som norsk, vil ekskludere en betraktelig del av Norges befolkning. En innvandrer som er muslim med pakistanske røtter, kan også sies å være en nordmann. Derfor kan det legges til grunn et vidt og tilpasningsdyktig norskbegrep.

"Vi" og "dem"

Dersom man fortsetter å legge et så snevert norskbegrep til grunn, vil mange ikke kunne karakteriseres som norske og dermed av den grunn føle seg distansert fra det norske samfunnet. Det trenger nødvendigvis ikke å være feil å bli karakterisert som en pakistaner, men da må det norske samfunnet være villig til å akseptere pakistaneren som en del av storsamfunnet og det store norske ”vi”. I det norske samfunnet bør det ikke være skiller mellom innbyggerne hvor man snakker om ”vi” og ”dem”. Dette vil resultere i at forskjellene er et onde snarere enn noe positivt.

Aksepter meg

Innvandrere kommer til Norge med nye tanker og ny kunnskap, og vi kan alle lære fra hverandres kultur. Det norske samfunnet bør ha en kulturrelativ holdning. Med det mener jeg at det norske samfunnet må ha en holdning som innebærer at de skal forstå andres kultur, ut fra deres personlige forutsetninger. Når vi lærer av hverandre, kan vi også bli mer tolerante overfor andre mennesker. Jeg er en norsk jente med pakistanske røtter og Norge er landet mitt.

Sonia Malik (17)