SiD

Vi er en del av samfunnet og samfunnsdebatten. La oss stemme! | Kajsa Falsen

 • Kajsa Falsen (15)
  Kajsa Falsen (15)
  Fylkesstyret, Oslo Sosialistisk Ungdom
Hvorfor skal ikke Norge være i verdenstoppen på demokrati og deltagelse? spør debattanten. Bilde fra klimastreiken i Oslo i mai.

Vi 40.000 ungdommene som streiket, utgjør en gruppe som kan velges bort - uten at det får noen konsekvenser for oppslutningen til partiene ved valget.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

For tre måneder siden streiket 40. 000 norske ungdommer for klimaet. Vi ga politikerne klar beskjed om at nok er nok!

Vi var bekymret for jordens fremtid. Vi sa at kravene som ble stilt, var viktigere enn å gå på skolen. Vi var tydelige på at det fra nå av er politikerne som må gjennomføre de store utslippskuttene.

Vi var 40.000 som sa fra den marsdagen, og vi var 40.000 som ble sviktet av dem som skal sikre fremtiden vår.

6. juni var SVs forslag om å innfri klimastreikernes krav oppe i Stortinget. Forslaget ble nedstemt av alle andre enn SV, MDG og Rødt. Ungdommene ble ikke tatt på alvor, vi ble ikke hørt.

Kan velge oss bort

De aller fleste streikende er under 18 år. Det betyr at ingen av våre stemmer teller i lokalvalget 9. september.

Vi 40.000 ungdommene er altså en gruppe som kan velges bort, uten at det får noen konsekvenser for oppslutningen til partiene ved valget.

Debattanten under klimastreiken i mars.

Likevel er vi en gruppe der store deler av oss har fullført all obligatorisk opplæring på skolen, må betale skatt og kan havne i fengsel dersom vi gjør noe kriminelt. Stemmeretten er en av demokratiets viktigste verdier, og nå må 16- og 17-åringene også få ta del i det.

Prøveprosjekter med stemmerett for 16-åringer er blitt gjennomført ved flere kommunevalg tidligere, men i år blir ikke dette videreført. Ved disse forsøkene har førstegangsvelgerne på 16 og 17 år hatt større valgdeltagelse enn i de kommunene der de yngste var 18 år.

Unge velger unge

En utvidelse av stemmeretten styrker lokaldemokratiet og gir større del av befolkningen mulighet til å si sin mening. I de kommunene hvor stemmerettsalderen ble senket ved forsøksordninger, ble det ved valget i 2015 valgt inn 50 prosent flere kommunestyrerepresentanter under 25 år enn i resten av landets kommuner.

Dette viser hvorfor ung representasjon er viktig: Unge folk velger inn unge folkevalgte til å representere seg og sine utfordringer, og dette veier opp for generasjonsskjevhetene som finnes i mange kommunestyrer rundt om i landet vårt.

Stemmerett til 16-åringer handler om en utvidelse av demokratiet til en gruppe mennesker som først og fremst ikke er unge, men som har viktige erfaringer og syn på hvordan kommunens, fylkets og landets utvikling burde være. Viktige beslutninger som blir tatt i dag, får først konsekvenser om lang tid, og derfor må vi få delta i demokratiet.

Gi oss tillit

Stemmerett for 16-åringer, særlig ved lokalvalg, er en realitet flere steder i verden, hvorfor skal ikke Norge være i verdenstoppen på demokrati og deltagelse?

Stemmeretten er blitt utvidet en rekke ganger, senest for drøyt 40 år siden. Nå er det er på tide å ta utviklingen ett steg videre og inkludere 16- og 17-åringene i demokratiet vårt.

Vi er en del av samfunnet, vi er en del av samfunnsdebatten, gi oss tilliten til å være med på å bestemme hva slags samfunn vi vil ha.


Lese mer?

Les også

 1. Forskere anbefaler stemmerett for ungdom

 2. Fem argumenter for og mot stemmerett for 16-åringer

 3. Ungdomsforsker: – Klimastreiken kan prege en hel generasjon


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

 1. Klimaendringer
 2. Samfunnsdebatt
 3. Lokaldemokrati
 4. Demokrati