Kjære Erna, jeg vil være norsk muslim | Bismah Ejaz

Statsminister Erna Solberg (H) snakket om hverdagsintegrering, mens statsrådene hennes snakket om hverdagsrasisme. Kan muslimer bli akseptert i Norge? spør Bismah Ejaz (15).

Si ;D-innlegg: Halvparten av nordmenn er skeptiske til muslimer. Hvorfor går ikke tallet ned?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Kjære Erna Solberg, mitt navn er Bismah, og jeg ønsker å kalle meg selv en stolt, norsk muslim.

Tror du vi i nær fremtid kan bruke denne betegnelsen i Norge, statsminister? Er det i det hele tatt mulig å være norsk og muslim?

Norge vårt eneste hjem

Bismah Ejaz (15)

I dagens norske flerkulturelle samfunn bor det en del muslimer. Mange av oss er født og oppvokst i Norge. Vi regner Norge som vårt eneste hjem. Likevel er det mange som føler de ikke kan være norske muslimer.

I en undersøkelse gjort i 2018 av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viste det seg at halvparten av nordmenn er skeptiske til muslimer. Dette tallet har ikke gått ned på fire år. For fire år siden kom du i regjering og ble øverste leder for Norge.

Hvorfor går ikke tallet ned?

Også politikere har uttalt seg kritisk om muslimer. Senest i sommer uttalte Per-Willy Amundsen, en av dine tidligere statsråder, at innvandring fra muslimske land bør opphøre.

Tenk deg hvordan dette er å høre for unge muslimer eller syriske flyktninger som har fått asyl i Norge. Slike utsagn sier at muslimer ikke er akseptert i Norge.

Listhaug integrerte ingen

En annen statsråd som ved flere anledninger har pekt på muslimer som noe negativt, er Sylvi Listhaug. Hun var tidligere innvandrings- og integreringsminister, men hun fremmet ikke integrering.

En av Listhaugs viktigste politiske saker har vært å forby hijab i barneskolen. Ved å kjempe for denne saken mener jeg hun skjøv mange muslimer som kunne blitt integrert i Norge, fra seg.

Høsten 2016 sa Listhaug: «Her i Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt.» Dette utsagnet får det til å virke som om dette er nødvendige handlinger man må gjøre for å være norsk. Hun sier det ikke er mulig å være norsk muslim.

I det liberale norske samfunnet skal det være akseptabelt å kunne velge hva man selv vil spise, drikke og ha på seg.

En av de viktigste tingene for en integreringspolitiker skal være å holde seg nøytral. Der har din regjering feilet, og det lider muslimene for.

Hverdagsrasisme må ta slutt

I nyttårstalen din for et år siden sa du at det norske folket skulle bli med på hverdagsintegreringen av våre nye borgere. Dette ble jeg, som ung norsk muslim, veldig glad for at du sa. Men har situasjonen egentlig endret seg?

På bussen kan jeg bli møtt av mennesker i 50-årsalderen som kaller meg terrorist eller sier «dra tilbake til ditt muslimske land.» Nok en gang uttrykker noen at vi ikke er akseptert i Norge, men vi skal faktisk være en del av Norge.

Mitt største håp er at vi muslimer i Norge en dag skal kunne kalle oss norske muslimer.

Uten at noen blir rasende eller bekymret.

Jeg kjenner Norge som et inkluderende fellesskap, og det er bare noen få ting som fratar Norge dette. Erna, jeg vet at du liker å stå frem og gjøre det rette. Jeg har bare et ønske fra deg, og det er at du og din regjering ikke skal frata oss muligheten til å være norske muslimer.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.