Erna Solberg kjemper ikke for makt, men mot sorteringssamfunnet | Hilde Alice Skåra

  • Hilde Alice S. Gunvaldsen (19)
Erna Solbergs vilje til å forhandle om endringer i abortloven handler ikke om kvinners rettigheter, det handler om å ta kampen mot sorteringssamfunnet på alvor, skriver Hilde Alice Skåra (17).

Si ;D-innlegg: Det er ikke lov å ta abort på grunn av fosterets kjønn. Hvorfor er det da lov å ta abort på grunn av funksjonsnedsettelse og antall foster?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I Si ;D 22. oktober tyr Sophie Leversen til harde karakteristikker når hun beskriver statsminister Erna Solbergs åpning for å forhandle om endringer i dagens abortlov. Dette er visstnok bare et desperat maktutspill som vil føre til at kvinner mister kontroll over egen kropp.

Abortgrensen står fast

Men det er ikke bare stilen på innlegget jeg reagerer på. Jeg reagerer også på at Leversen så tydelig tillegger Solberg meninger og motiver hun åpenbart ikke har. Det gjør innlegget vanskelig å ta seriøst.

Hilde Alice Skåra (17), leder i Eigersund KrFU

Likevel skal jeg forsvare statsministerens utspill. Det er ingen som har tatt til orde for å endre dagens grense for fri abort. Denne grensen ligger fast.

Det vi nå diskuterer er om det skal være lov å ta abort på én tvilling, og om sykdom hos fosteret skal være selvstendig abortgrunn etter tredje måned i svangerskapet.

Sorteringssamfunnet

Min største hjertesak er kampen mot sorteringssamfunnet. Vi skal ikke ha et samfunn hvor mennesker sorteres bort på bakgrunn av egenskaper og diagnoser.

Noen vil si at dette er skremselspropaganda, men det er realiteten. Norge er allerede på vei til å bli et sorteringssamfunn.

Faktum er at vi har en abortlov som diskriminerer mennesker som er annerledes.

I dag blir blant annet Downs syndrom vurdert som så alvorlig at det innvilges abort helt opp til levedyktig alder. Resultatet er at 9 av 10 fostre med påvist Downs blir abortert bort. Dette sender et tydelig signal om hvordan samfunnet ser på mennesker med Downs syndrom.

Diskriminerende abort

Bare les disse ordene Marte Goksøyr fremførte under grunnlovsjubileet på Eidsvoll: «Jeg er ikke syk, jeg har en kromosomfeil. Jeg er et menneske, og jeg vil leve!» Hvilke andre mennesker må forsvare sin livsrett?

Les også

«Du hadde en tvilling, og du var tilfeldigvis den som fikk leve» | Kirkeberg og Næsheim

Hvorfor skal abortloven tillate abort på ett foster i en flerlinggraviditet? Dette er en ekstrem form for sortering, og utgjør dessuten en stor risiko for det andre fosteret.

I dag er det ikke lov å ta abort på bakgrunn av fosterets kjønn. Hvorfor skal da funksjonsnedsettelse og antall foster være det?

Lederskap, ikke maktsyke

Dette er absolutt vanskelige spørsmål som må diskuteres med forsiktighet. Derfor reagerer jeg på mye av kritikken som har kommet etter Solbergs abortutspill.

Du kan gjerne være uenig med meg i sak, men jeg synes det er fantastisk at vi har en statsminister i Norge som faktisk tør å løfte menneskeverdet i disse vanskelige etiske spørsmålene.

Det er ikke et tegn på maktsykhet. Det er heller et uttrykk for stort lederskap og evnen til å ta vare på de aller minste i samfunnet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.