SiD

Forsvaret mangler en plan på hvordan de faktisk skal bruke jenter i tjenesten | Martine Berg Melfald

  • Martine Berg Melfald (20)
Under rekrutten og i tjenesten forøvrig var målestokken hos befalet guttens fysikk, skriver Martine Berg Melfald.

Si ;D-innlegg: Ideen om at jenter har evner som komplimenterer det fysiske kravet, er svært god, men slik opplevde ikke jeg at det fungerte i praksis.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Nesten fire måneder er gått siden jeg dimitterte fra Forsvaret. Jeg var jente i det første kullet med allmenn verneplikt. Det er jeg svært takknemlig for, og i dag er jeg ikke i tvil om at det trengs flere jenter i Forsvaret.

Vi leverte, og vi presterte. Men vi kan ikke fortsette å bli valgt ut på sesjon uten at det finnes en klar plan for hvordan man helt konkret skal bruke oss i tjenesten.

Uutnyttede ressurser

Forsvarets manglende evne til å utnytte ressursene sine er ingen ny problemstilling, men i debatten om kvinner i tjeneste, blir dette dessverre et svært relevant poeng.

Ideen om at jenter har evner som komplimenterer det fysiske kravet, er svært god, men slik opplevde ikke jeg at det fungerte i praksis. Under rekrutten og i tjenesten forøvrig var målestokken hos befalet guttens fysikk.

Uten den sterkeste kroppen kunne du som regel ikke regne med spennende oppgaver.

I et miljø som krever maksimal innsats både mentalt og fysisk, er det lite gunstig med jenter uten tro på egen yteevne.

I tillegg blir Forsvaret sittende på viktige ferdigheter som forblir uutnyttet gjennom hele tjenesteåret. Det gjelder selvsagt kompetansen både hos gutter og hos jenter.

Krever holdningsendringer

Det handler om effektivisering og ressursutnyttelse, der befal ikke tar seg tid til å bli kjent med laget sitt.

Det er så mye i tillegg til fysikken som teller når Norge skal forsvares: taktikk, ledelse og strategi, presisjon, samt samarbeidsevner og ansvarsfølelse.

Jeg tror løsningen handler om å få politikken fra stortingsnivå og ned på befalsnivå. Gi dem strategier, verktøy og nye integreringsmetoder allerede fra befalsskolen. Det er mulig dette vil kreve holdningsendringer og justeringer i lederutdanningen.

Jeg tror at det først er når det beste hos begge kjønn utnyttes bedre, at vi kan få det mest kompetente og moderne forsvaret i verden.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Mer om kvinner i Forsvaret:

Les også

  1. Oberstløytnant: – Kvinner i Forsvaret svekker Norges stridsevne

  2. Kvotering av kvinner i Forsvaret gir rom for tanken: «Er dette soldaten som kan koste min mann livet?»

  3. Kvinner trives bedre enn menn i Forsvaret

  4. De er menn og har hatt toppjobber i Forsvaret: – Ja, større kvinneandel gjør Forsvaret bedre


Les mer om

  1. Verneplikt