SiD

Landbrukets miljøproblem er det enorme kjøttforbruket

  • Anna Kvam - Talsperson i Grønn Ungdom
Det er ingen grunn til å la problematikken ved det enorme norske kjøttforbruket ligge urørt, skriver Anna Kvam, talsperson i Grønn Ungdom.

Si ;D-innlegg: Selv om vi legger om til økologisk jordbruk vil kjøttproduksjon fortsatt stå for gigautslipp

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dette innlegget er et svar til Håkon Snortheim i Unge Høyre, som skrev i Si ;D 23. mai.

Vi i Grønn Ungdom er enige med Håkon Snortheim i at landbrukspolitikken oftere bør ses i sammenheng med klima, og synes tiltakene han foreslår i forlengelsen av dette er gode.

Men det er ingen grunn til å la problematikken ved det enorme norske kjøttforbruket ligge urørt, slik Snortheim foreslår.

Kjøttet beslaglegger enorme arealer

Selv om vi legger om til økologisk jordbruk vil kjøttproduksjon fortsatt stå for gigautslipp og beslaglegge enorme arealer som kunne vært brukt til å dyrke menneskemat.

Når kjøttforbruket går ned vil klimagassutslippene reduseres

__Vi skal ikke forby folk å spise kjøtt, men et grønt skattesystem med en mer rettferdig kjøttpris, og et bedre vegetartilbud på offentlige institusjoner vil kunne bidra til å få ned kjøttforbruket.

Folkehelsen vil bli bedre

Når kjøttforbruket går ned vil klimagassutslippene reduseres, dyrevelferden økes, folkehelsen bli bedre og arealbruken mer effektiv.

Ellers ønsker vi Snortheim lykke til med å endre sitt moderpartis standpunkt i landbrukspolitikken. Årets jordbruksoppgjør viser at de, sammen med FrP, står for en politikk som gir oss gress på kornarealene, dårligere dyrevelferd og lite vekst i økologisk matproduksjon.


Å skaffe nok mat til alle er en av de største utfordringene vi har i dag.


Si ;D har egen podkast!

Du kan høre alle episodene her, og abonnere i iTunes eller på Soundcloud.
Hva er tabu for unge i dag? Noen tema er fortsatt vanskelig å snakke om, for eksempel yrkesvalg. Jakob Semb Aasmundsen (20), Mina Gjerde (20) og psykologstudent Jørgen Flor diskuterer hva som er greit å si – og hva som ikke er greit. Kan man si at man er imot at homofile skal få gifte seg? Kan man være redd for gutter med innvandrerbakgrunn?

Les mer om

  1. Unge Høyre
  2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  3. Miljø
  4. Landbruk