Er Ginsburgs død en trussel mot likestillingen?

  • Luna Synnøve Henry (18)
Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs død kan bli et av de største tilbakeslagene i kvinnekampens historie, skriver innleggsforfatteren.

Retten til selvbestemt abort er essensiell i et likestilt samfunn.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Likestilling har mange dimensjoner. Et sentralt aspekt er kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Natt til fredag 18. september 2020 mistet verden feministikonet Ruth Bader Ginsburg. Hun var én av fire liberale dommere i Høyesterett i USA. Hun var en sterk forkjemper for kvinners rettigheter, deriblant retten til selvbestemt abort.

Trump har uttrykt respekt for Ginsburg etter hennes død. Men nå vil han trolig prøve å øke Høyesteretts konservative majoritet. Riktig nok er det snakk om å sette inn en ny kvinne. Det er likevel fare for at denne kvinnen vil være konservativ i spørsmål om blant annet selvbestemt abort.

Det kan bli et av de største tilbakeslagene i kvinnekampens historie. Og det vil kunne få negative konsekvenser i mange tiår fremover. Det mener blant annet organisasjonen «Planned Parenthood», som jobber for kvinners reproduktive rettigheter.

Essensielt i likestilt samfunn

Retten til selvbestemt abort er essensiell i et likestilt samfunn. Det er det flere grunner til.

Luna Synnøve Henry (18)

Barnefaren kan relativt enkelt velge ikke å være en del av livet til verken mor eller barn. Dette er ikke like lett for kvinner. De gjennomfører svangerskap, fødsel og tradisjonelt har hovedansvar for barnet. Hvorfor skal menn kunne velge bort farskap, men ikke kvinner morskap?

Det er umulig å sette opp rettferdige og objektive kriterier for hvem som bør kunne ta abort. For eksempel ender voldtekter sjelden med domfellelse. Skal en kvinne da måtte oppleve både at rettsvesenet kommer til kort og måtte bære frem et uønsket barn? Hvilke andre vurderinger skal legges til grunn? Mors økonomi, helse eller alder?

Trygg abort

I et likestilt samfunn har begge kjønn samme rett til utdanning. Unge kvinner som taper skolegang på grunn av et ufrivillig svangerskap, vil henge etter jevnaldrende elever. Dessuten stiller de dårligere i yrkeslivet.

Ruth Bader Ginsburg

En lovlig abort er en trygg abort. Hvis abortlovene strammes inn, vil ikke det plutselig føre til at alle svangerskap fullføres. Det vil snarere gå ut over kvinners liv og helse. I et samfunn der abort er forbudt, vil selv en spontanabort kunne mistenkeliggjøres og ende i fengselsstraff. Det har vi sett grusomme eksempler på i El Salvador.

Hvorfor bryr vi oss?

Hvorfor må vi som bor på den andre siden av Atlanteren, bry oss om hvem som blir ny høyesterettsdommer i USA? USA er en verdensmakt. Med globalisering spres tankegods på tvers av landegrenser. Disse tankene kan altså bli mer konservative og kvinnefiendtlige. For å beskytte Norges likestilling kan det ikke vedtas flere innstramminger i norsk abortlovgivning. Slik som vi så i juni i fjor.

Uten abort, ingen likestilling. Uten likestilling, ingen likeverd. Ingen likeverd, ingen frihet.

Valget av president og visepresident i november, og ikke minst utnevnelse av Ruth Bader Ginsburgs etterfølger, vil påvirke likestillingens vilkår i og utenfor USA.


Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.