Vi må tørre å spørre mer

  • Karoline Brastad Hansen (21)
    Karoline Brastad Hansen (21)
Det viktigste er ikke hva du sier, men at du får personen til å føle seg sett og verdsatt, skriver Karoline B. Hansen (21).

For mange er det utfordrende og skummelt å snakke med andre om psykisk helse. Det på tide at vi blir modige.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober. Årets tema «spør mer» skal bidra til å vise interesse, fjerne tabuer og skam rundt psykiske utfordringer. Målet er at folk skal tørre å spørre om de vanskelige tingene.

Jeg har selv fått erfare hvor vondt det kan gjøre at folk ikke tør å spørre. Som 17-åring ble jeg diagnostisert med anoreksi. Under hele sykdomsforløpet valgte jeg å være åpen om den psykiske lidelsen min. Fallgruven ved åpenhet er at man forventer at folk skal bry seg.

Slik ble det ikke.

Mer alene

I stedet for å spørre meg om hvordan jeg hadde det, opplevde jeg at folk tok avstand. I mangel på kunnskap om sykdommen og hva man kunne si, var det enkleste å tie. I frykt for å si noe feil, noe som kunne få begeret til å renne over, forble man taus.

Jeg er her for å fortelle deg at du ikke trenger å finne opp kruttet på nytt. Ett simpelt «hvordan har du det egentlig?» eller «jeg tenker på deg» kan være nok. Det viktigste er ikke hva du sier, men at du får personen til å føle seg sett og verdsatt.

Redder liv

Ting blir ikke verre ved at man spør. Ved å spørre mer, kan man oppdage om noen trenger hjelp. I ytterste konsekvens kan man redde liv. Å spørre er en av de enkleste, men også mest effektive måtene å bry seg på. Det koster så lite, men kan bety så mye.

Det faller enkelt for de fleste å spørre en bekjent om hvordan det går, når man tilfeldigvis passerer de på gaten. Et tomt spørsmål man i realiteten ikke forventer å få noe annet enn «bare bra» som svar.

Det er imidlertid i situasjoner hvor folk trenger det som mest, ved sykdom, dødsfall eller psykiske problemer, at vi avstår fra å spørre. Denne trenden må endres!

Karoline Brastad Hansen (21).

Enkleste utvei

Personlig opplevde jeg det som tyngende at jeg i tiden da jeg hver dag måtte kjempe en kamp mot meg selv og maten, følte meg mer ensom enn noen gang. Da jeg trengte støtte og styrke som mest, trakk folk seg unna.

Når man opplever det som vanskelig å vite hva man skal si, velger man enkleste utvei: stillhet.

Det er på tide at vi jobber for å inkludere og styrke hverandre. Det er på tide at vi tør å stille spørsmål, selv når det oppleves som vanskelig. Det er på tide at vi tar vare på våre nærmeste og viser omtanke. Det er så uendelig mye bedre å si noe enn å forbli taus.

Så min oppfordring til deg er: Våg å være modig, spør mer!


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.