SiD

Hareide glemmer natur og miljø

 • Sandra Butoyi (21)
  Sandra Butoyi (21)
  Natur og Ungdom.
Sandra Butoyi i Natur og Ungdom kritiserer samferdselsminister Knut Arild Hareide for å ikke prioritere naturvern.

Utbyggingen av E18 vil bidra til en utvikling som vi egentlig må stoppe.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvert år blir naturen ødelagt bit for bit. Utbyggingen av E18 er et eksempel på dette. I et innlegg i Aftenposten forteller samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at regjeringen vil foreslå porteføljestyring. Men han glemmer å nevne miljø og natur.

Endringer i naturen er den største trusselen mot naturmangfold. Det er latterlig at vi gang på gang velger å rive ned naturen vår for å bygge unødvendige motorveier. En skulle nesten tro at regjeringen forsto dette nå, men igjen legges det vekt på kortsiktig profitt foran naturforvaltning.

I en tid med stadig større tap av naturmangfold og en klimakrise bankende på døren må regjeringen svare på det virkelige samfunnsoppdraget: Å stanse nedbyggingen av sårbar natur.

Sandra Butoyi (21), Natur og Ungdom.

Vi må vite hva vi taper

Å ta vare på naturen er en investering for fremtiden. Hvis det er noe sommerferien har vist oss, er det at vi nordmenn er glad i naturen vår. Naturen er livsgrunnlaget vårt og har en egenverdi som burde bli tatt med i regnestykket.

Når nye samferdselsprosjekter skal bygges, trenger vi oversikt over hvor store naturinngrep det vil føre til. Vi må vite hva slags natur som bygges ned og ha en langsiktig plan før vi begynner å hugge ned.

Når vi vet hvor viktig naturen er for liv på jord, skulle det bare mangle at vi setter tak på hvor mye natur som kan bygges ned. Vi kan ikke lenger tillate at naturen vår settes på spill.

Henger sammen

Du liker lignelser, Hareide. La meg gi deg en å bryne på: Naturen er et puslespill. Hver naturtype har sin spesielle plass i puslespillet. Uten den vil aldri puslespillet være komplett. For hver gang matjord blir til asfalt, skog blir til jord og for hver art som dør som følge av samferdselsprosjekter, er det som å gamble med fremtidige generasjoner.

De neste årene vil være avgjørende for om vi styrer unna natur- og klimakrisen. Det haster å handle. Det er på tide at vi blir like gode på å forvalte naturen vår som vi er til å forvalte fellesskapets midler.

Hareide, sats på fremtiden og prioriter naturen. Vi hjelper deg gjerne!


Les også

 1. Porteføljestyring vil gi mer igjen for samferdselskronene

 2. Mer motorvei har nok en gang fått trumfe klima og oss unge

 3. Utbyggingen av E18 er et generasjonssvik


Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Samferdsel
 2. E18
 3. Natur
 4. Knut Arild Hareide