Ikke sett seksualitetsundervisning i karantene!

  • Ronja Larsen (19)
Selv om samfunnet er stengt ned, går ungdom gjennom de samme fasene av livet, skriver Ronja Larsen (19) i Elevorganisasjonen.

Elevenes problemer er kanskje flyttet over på en skjerm, men de er fortsatt like aktuelle.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Fredag 6. mars 2020 satt jeg, sammen med over 500 andre elever og lærlinger, samlet i en konferansesal på Gardermoen for å diskutere skolepolitikk. I underkant av en uke senere ble alle skolene stengt ned, og vi elever ble sendt hjem.

Først var det gøy og spennende. Jeg slapp tentamen i fysikk 2 som jeg hadde gruet meg til hele uken. Elleve måneder senere er jeg sliten, stresset, og lei. Det er jeg ikke alene om.

Digital seksualitet

Lockdown, digital undervisning og sosial distansering tærer på unges psykiske helse. Da øker behovet for trivsel, fysisk kontakt og trygghet. En studie gjort av Sintef og Universitetet i Oslo viste at kun 49 prosent av ungdommer i Norge var fornøyd med livet under pandemien, i motsetning til 86 prosent før pandemiens start.

Hverdagen er nå digital, både klasserom og skolegård er flyttet til en skjerm. Men selv om samfunnet er stengt ned, går ungdom gjennom de samme fasene av livet. Nå uten en tilstrekkelig seksualitetsundervisning å støtte seg på.

Mer enn sex og graviditet

Koronaskolen har vært utfordrende for alle, og under pandemien er seksualitetsundervisningen blitt nedprioritert. Seksualitet handler om mer enn sex, graviditet og kjønnssykdommer.

Ronja Larsen (19), sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen.

Man må også lære om blant annet grensesetting, identitet, og forståelse og respekt for egen og andres kropp. Helhetlig seksualitetsundervisning kan bidra til en varmere og tryggere hverdag der barn og unge kan ha det godt med seg selv, kroppen sin og følelsene sine.

Dette er ikke et ansvar unge kan bære alene. Disse temaene er for mange vanskelige uansett om det er pandemi eller ikke. Det er derfor viktig at skolene ikke skyver seksualitetsundervisningen til siden.

Fortsatt like aktuelle

Vi har ikke råd til å la ungdommene stå alene i dette frem til den normale hverdagen er tilbake. Verbal, seksuell trakassering kan føre til angst, depresjon og lav selvtillit.

Problemene er kanskje flyttet over på en skjerm, men de er fortsatt like aktuelle.
En god og helhetlig seksualitetsundervisning kan være med på å skape en tryggere og bedre hverdag for barn og unge.

Pandemien er ikke en unnskyldning for å nedprioritere seksualitetsundervisning, den er derimot en mulighet til å bedre tilbudet. Vanskelige tider blir litt mindre vanskelig om man er trygg på seg selv.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.