«Fuckboy» og størrelse på muskler – sexisme i skolen går begge veier | Erik Daniel Aubert

  •  Erik Daniel Aubert (16)
Jeg kan i dag opplyse Aftenpostens lesere at til og med jenter kan komme med upassende kommentarer, skriver debattanten.

Si ;D-innlegg: I stedet for å angripe gutter og polarisere de to kjønnene er det på tide å stå sammen mot trakassering.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Tre unge jenter skrev nylig et Si ;D-innlegg om hvordan #Metoo ikke har nådd skolegården, og at skolen ikke er likestilt. En påstand som faktisk er helt korrekt.

Men deres påstand om at det skyldes kommentarer av seksuell karakter og gutters holdninger til jenter, er helt feil.

For ja, skolen er langt ifra likestilt. Jenter får for eksempel bedre karakterer enn gutter i samtlige fag utenom gym, og langt flere jenter fullfører videregående opplæring enn gutter.

Størrelse på kjønnsorgan

I tillegg til begreper som «fuckboy» og «homse» er det langt mer fokus på kroppslige ting hos gutter,

Likevel vil Ea Baklund (14), Ellisiv Aure (14) og Ella Fyhn (14) formidle at de er krenket og undertrykket i skolen på grunn av attitudeproblemer hos gutter. En påstand med liten annen begrunnelse enn hvordan enkelte jenter selv opplever det.

Jeg kan i dag opplyse Aftenpostens lesere at til og med jenter kan komme med upassende kommentarer, for det går begge veier.

I tillegg til begreper som «fuckboy» og «homse» er det langt mer fokus på kroppslige ting hos gutter, som høyde, muskler og størrelse på kjønnsorganet. Det er like skremmende om jenter tar med seg slike holdninger videre i livet.

Skillet som Ea, Ellisiv og Ella prøver å konstruere mellom gutter og jenter, er ikke dekkende – og lite presist. For skillet er ikke mellom kjønnene, det er mellom aldersgruppene. Både gutter og jenter er ungdommer som modner med tiden.

Å legge et ytterligere press på gutter ved å beskrive dem som seksuelt trakasserende, er både ufint, upresist og destruktivt. Særlig når flere jenter også passer inn i gruppen. Essensen er at ordbruken avtar med tiden, og at både jentene og guttene slutter etter hvert.

Stå sammen

Gutta har nok press på seg fra før av. Blant annet får de dårligere karakterer, utgjør flertallet av kriminelle og topper selvmordsstatistikken. Det er ikke rom for å beskylde dem for saker der jenter også har skyld.

Trakassering skal slås ned på, men interne konflikter skal løses internt, og vi kan ikke anklage alle unge menn.

Jentene som opplever dette, fortjener, på lik linje med guttene, hjelp til å bli kvitt problemene.

I stedet for å angripe gutter og polarisere de to kjønnene er det på tide å stå sammen mot trakassering.


Vi anbefaler også:


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.