Hvordan ville et forslag om mobilfri arbeidsplass blitt mottatt av foreldrene våre? | Carl August Brechan

  • Carl August Brechan
    Carl August Brechan
Er våre foreldre egentlig noe flinkere til å være til stede og legge bort mobilen? spør Carl August Brechan (19).

Si ;D-innlegg: Foreldre er like avhengige av mobilen som vi er.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.
Carl August Brechan (19).

I mediene er det mye snakk om mobilbruken til de unge, men er våre foreldre egentlig noe flinkere til å være til stede og legge bort mobilen?

Det er ingen tvil om at smarttelefoner har endret måten barn og unge kommuniserer og omgås hverandre på. Vi snakker mindre sammen, og det er lett å hente frem mobilen dersom vi kjeder oss. Det urovekkende er at våre foreldre, som skal være våre forbilder, har utviklet den samme tendensen.

Jeg opplever at vi unge er blitt flinkere, og er enig med det Melina Kjelstad-Olsen skriver i sitt innlegg 19. februar på Si;D: «Unge i dag er ikke så fjerne som folk skal ha det til. Vi setter pris på, og tar oss tid til, venner og familie».

Vi lever i et samfunn hvor fokuset på karakterer og prestasjoner er skyhøyt. Vi gjør så godt vi kan for å tilfredsstille forventninger fra ulike fronter.

Vi er generasjonen som skal redde verden. Samtidig klarer vi å være til stede for våre venner og familie.

Ironisk nok er det vi som får skylden for å være lite sosiale og mangle konsentrasjon. Selv om det er våre foreldre som har gitt oss tilgangen til smarttelefoner, selv om de er minst like flinke til å bruke dem selv.

En forelder som stirrer ned på skjermen mens ungen står på siden med blikket rettet mot morens ansikt, er ikke lenger et sjelden syn. Er det slik vi ønsker å ha det?

Mobilfri skole har vært et hyppig debattert tema. Det har fått god respons fra en stor andel barn og unge.

Jeg lurer på hvordan et forslag om mobilfri arbeidsplass hadde blitt mottatt av våre angivelige forbilder?

Les mer om sosiale medier og mobilbruk:


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.