Det finnes ingen gode argumenter for dagens høye kjøttforbruk | Hulda Holtvedt

  • Hulda Holtvedt (19)
    talsperson, Grønn Ungdom
Hovedproblemet med kjøttindustrien er at den baserer seg på intensiv masseproduksjon av levende vesener, skriver Hulda Holtvedt (19).

Si ;D-innlegg: Kjøtt er ikke kult lenger.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Erlend Kvittum Nytrøen i Senterungdommen er bekymret for at flere unge kutter i kjøttforbruket og slår et slag for fortsatt kjøttspising. Argumentene er utdaterte og tynt funderte.

For det første: Dagens høye kjøttforbruk er ikke bra for helsen, slik Kvittum Nytrøen skal ha det til. Helsedirektoratet har uttalt at «godt sammensatt vegetarkost er ernæringsmessig fullverdig og kan ha positive helseeffekter med tanke på forebygging og behandling av flere sykdommer».

Hulda Holtvedt (19), talsperson i Grønn Ungdom

Amerikanske forskere har konkludert med at redusert kjøttforbruk gir lavere risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft.

Dyrene lider i kjøttindustrien

Kvittum Nytrøen argumenterer med at de evolusjonære forfedrene våre spiste kjøtt. Det er et langt sprang derfra til å konkludere med at vårt stadig økende kjøttforbruk er helsegunstig.

For det andre: Dyrene lider i kjøttindustrien. Kyllinger som lever tett i tett i store haller uten dagslys, og griser med liggesår og leddproblemer, er ikke lykkelige dyr. Kvittum Nytrøen later til å mene at kjøttspising er bra for dyrevelferden fordi alternativet er å slippe slaktedyrene ut i det fri, hvor de uansett vil dø en smertefull død. Alternativet er selvsagt å la være å avle frem millioner av dyr som lever dårlige liv i fangenskap.

Hovedproblemet med kjøttindustrien er at den baserer seg på intensiv masseproduksjon av levende vesener. Hvis vi var villige til å redusere kjøttforbruket og betale mer for hvert kjøttmåltid, kunne dyrevelferden vært betydelig bedre enn i dag.

Kjøtt er miljøskadelig

For det tredje: Kjøtt er klimaskadelig. Ifølge en omfattende oversikt fra Oxford University står husdyrhold for 60 prosent av utslippene i landbruket og legger beslag på 83 prosent av klodens landbruksjord, selv om husdyrprodukter bare gir oss 18 prosent av kaloriene vi spiser. Hvis vi erstatter husdyrhold med korn- og grønnsaksproduksjon, kan vi redusere klodens landbruksareal med 75 prosent og halvere utslippene fra landbruket.

Kjøtt er ikke kult lenger. Hvis Senterungdommen er bekymret for klima, dyrevelferd og helse, er de hjertelig velkomne med i kampen for å redusere kjøttforbruket.

  • Les saken i A-magasinet om hvorfor noen unge kutter ut kjøttet:
Les også

Kjøtt har begynt å stinke


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.