SiD

Det er på tide å tenke over hva slags grisehold som er etisk forsvarlig | Anne Nijdam Svindland

  • Anne Nijdam Svindland (17)
Vi er stolte av det norske landbruket, men medieoppmerksomheten som grisebøndene har fått står overhodet ikke til dette bildet, skriver Anne Nijdam Svindland.

Si ;D-innlegg: Ikke kutt i støtten til Mattilsynet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det siste halvåret har Mattilsynet inspisert over 150 grisebønder i Rogaland. Resultatet har vært både rystende og urovekkende.

Avsløringene viser uforsvarlig dyrehold på flere av gårdene. Regjeringen svarer med et kutt på 40 millioner i støtten til Mattilsynet.

Nylig fant Mattilsynet over 100 døde griser på en gård i Time kommune.

Dyretragedien er rystende for selv de mest erfarne inspektørene i Mattilsynet, men det stopper ikke her.

Nylig publiserte NRK et hjerteskjærende videoklipp av skadede griser som drar seg fremover med forbeina, dyr som kryper sammen av skrekk og halvdøde griser som blir tråkket på av sine artsfeller.

Trengs en oppvask

At lidende dyr ikke får tilstrekkelig behandling og vedlikeholdes på slikt inhumant vis, skal ikke være mulig i Norge.

Ofte går det mange år mellom hvert tilsyn på en gård. Her trengs det en grundig oppvask.

Dette vil imidlertid være vanskelig med dagens regjering som ønsker å kutte med flere millioner i støtte til Mattilsynet.

Slike kutt vil ha betydelige konsekvenser for forvaltningsorganets kapasitet til å gjennomføre tilsyn på dyrevern, noe samfunnet forventer at de utfører.

Politikerne burde føle et ansvar for å følge Dyrevelferdsloven og bevilge penger i samsvar med denne.

Nedprioriterer dyrevern

Det er på tide å tenke over hva slags grisehold som er etisk forsvarlig. Vi er stolte av det norske landbruket.

Medieoppmerksomheten som grisebøndene har fått, står overhodet ikke til dette bildet.

De nylige avsløringene har satt dyrevelferden i landbruket på dagsorden.

Dyrene har ingen egen stemme, derfor er det viktig at vi ikke ignorerer situasjonen deres. MDG på Stortinget viser gjennom handling at dyrene blir hørt!


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les flere Si ;D-innlegg om dyrevelferd:

Les også

  1. Det er veldig rart å ha noen dyr som kjæledyr, mens vi spiser andre til middag

  2. Sirkusdyr burde ikke være sperret inne som slaver

  3. Menneskets rettigheter er blitt kjempet frem. Nå er det dyrenes tur


Les mer om

  1. Mattilsynet
  2. Grisehold
  3. Dyrevern
  4. Landbruk
  5. Time kommune