SiD

Vi må gjøre mer for å forhindre voldtekt, men en samtykkelov er ikke svaret

  • Thea Mortensen (18)
    Thea Mortensen (18)
    Arbeidsutvalgsmedlem, Akershus Unge Høyre
Er et samtykke nytende lyder, et tydelig ja eller kroppsspråk som viser at man samtykker? spør Thea Mortensen.

Hva er egentlig et samtykke?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Voldtekt er noe av det tøffeste en kan gå gjennom. Når én av ti kvinner sier de er blitt voldtatt i løpet av livet, er det tydelig at noe må gjøres. Men en samtykkelov er ikke svaret.

Eris Moronski og Mari Løyte Harboe fra Sosialistisk Ungdom skriver på Si ;D 7. april at det er på tide at Norge innfører en samtykkelov – for å dømme flere for voldtekt. Dessverre tror jeg deres tilnærming til hvordan man skal dømme flere for voldtekt, er feil.

Sagt eller gjort?

Det er ikke påvist at samtykkeloven vil senke terskelen for å anmelde. Den vil heller ta fokuset vekk fra det som er blitt gjort, og over på det som ble sagt. I verste fall kan det føre til at overgriperen går fri.

«Et samtykke betyr å si seg enig i eller gi tillatelse til å gjøre noe», sier en definisjon på den offentlige nettsiden Helse Norge. En bedre definisjon enn det må være på plass før man innfører en samtykkelov.

Er et samtykke lyder som uttrykker nytelse, et tydelig «ja» eller kroppsspråk som viser at man samtykker? Eller må man skrive under på en kontrakt før man har sex med noen?

Andre tiltak

Lovverket er ikke perfekt, og det var derfor tidligere justisminister Monica Mæland (H) ønsket en gjennomgang av det. Men et lovverk kan bare gjøre så mye.

Vi må endre hvordan politiet og resten av folket forholder seg til og jobber med voldtekt. Vi kan senke eller fjerne minstestraffen. Det er bare da man kan få ned voldtektstallene og øke antall domfellelser.

Noe må gjøres, men samtykkelov er ikke svaret.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Voldtekt