SiD

Unge er demokratiets tapere

  • Elise Sandvik
    Elise Sandvik
    20 år
Antall unge politikere på Stortinget må nesten tredobles dersom vi skal kunne si at vi har et representativt demokrati, skriver Elise Sandvik.

Vi må satse på unge stemmer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Vi beveger oss mot et nytt stortingsvalg, som på mange måter kan bli et veiskille for Norge. Dette bekymrer meg. Vi vet at demokratiet fungerer best når flest mulig får delta, men likevel blir spesielt én gruppe ekskludert.

Selv om vi vet at alle barn har rett til å bli hørt, holdes vi unge utenfor. Vi får høre «det er så flott at dere er engasjert», men blir satt på gangen når de viktige beslutningene skal tas. Vi er rett og slett blitt demokratiets tapere.

Underrepresentert

Vi er taperne på Stortinget fordi vi er sterkt underrepresentert. Personer mellom 18 og 29 utgjør om lag en femtedel av de stemmeberettigede her i landet. Likevel er kun 11,8 prosent av de folkevalgte på Stortinget i samme aldersgruppe.

Dette kommer frem i en rapport fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Antall unge politikere på Stortinget må nesten tredobles dersom vi skal kunne si at vi har et representativt demokrati.

Dette bekymrer meg.

Vi er taperne før, under og etter valget. Blant annet fordi høyere utdanning er en betingelse for en høy valgdeltagelse. Vi unge er ikke etablert på samme måte som dere voksne, og dette begrenser vår mulighet til deltagelse.

Dette kan for eksempel komme av at valglokalene ikke er tilgjengelige nok, eller at informasjonen rundt valget ikke når ut til oss. Noe som betyr at vi sakte beveger oss mot et udemokratisk samfunn hvor en velstående, høyt utdannet elite, dominerer.

Satse på unge stemmer

Vi er taperne i mediene, for de setter oss i liten grad på dagsordenen. En analyse av kildebruk i norske nyhetsmedier fra 2015 viser at personer mellom 0–19 år kun utgjør 8 prosent av kildene i medier.

En viktig betingelse for medborgerskap er at påvirkningskanalene er åpne og tilgjengelige for alle. Vi mister rett og slett unges ulike meninger og perspektiver i den offentlige debatten. Dette bekymrer meg.

Et demokrati fungerer best dersom flere får delta, men hva gjør vi når en så stor del av befolkningen holdes utenfor?

Vi må legge til rette for at unge skal kunne engasjere seg. Valglokaler må være tilgjengelig for alle, personstemmer må bli tillatt ved forhåndsstemming i lokalvalg og disse bør få større betydning ved stortingsvalg. Opplæring i demokrati i skolen må forbedres, og mediene må bidra til å løfte stemmene våre.

Det er en borgerplikt å stemme, samtidig er det en rettighet. Likevel kan vi ikke forvente at de unge bruker denne rettigheten når institusjoner og påvirkningskanaler ikke tilrettelegger godt nok for deltagelse.

Stortingsvalget kan bli et veiskille i norsk politikk. Vi kan ikke risikere å miste perspektivene til en så stor og viktig gruppe i samfunnet. Det har aldri vært viktigere å satse på oss enn nå. Vi er lei av å være demokratiets tapere. Og jeg er lei av å bekymre meg.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Stortingsvalg
  2. Demokrati
  3. Norsk politikk
  4. Ung