Nye E18 trengs for oss som vil raskt gjennom Oslo | Håkon Snortheim

  • Håkon Snortheim (21)
Hvis målet med ny E18 bare var å styrke koblingen mellom Bærum og Oslo, kunne man fint bygget ut en hvilken som helst annen bro over Lysakerelven. Prosjektet er heldigvis noe mye mer enn det, skriver Håkon Snortheim (21) fra Akershus Unge Høyre.

Oslo byrådets frustrasjon over mislykket klimapolitikk går utover planene om ny E18.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

E18 er ikke en av Oslos mange gater. Det er Østlandets viktigste transportåre. Den dagen jeg kjøper elbil og skal kjøre fra Nannestad til Drammen, skal det gå fort. Jeg kjører ikke E18 vestover for å nyte utsikten mot kontorlandskapene ved Skøyen og Lysaker eller villaene på Høvik og Nesøya.

Ny E18 gjennom Oslo, Asker og Bærum trengs for oss som skal fra nord til sør og øst til vest. Ikke minst for oss som vil gjennom Oslo fortest mulig. Rødgrønne politikere i Oslo og Viken overkjører lokale vedtak og ønsker. Det er usolidarisk.

Regionens viktigste veiprosjekt

Oslo fikk sin motorvei: Operatunnelen. Den er det ingen i Oslo som klager på. Den reduserer støy, øker fremkommeligheten og har gitt Oslo en unik mulighet til å forme en av de mest moderne fjordbyene i verden. Nå er det Asker og Sandvikas tur. Norsk samferdselspolitikk kan ikke bestå av politikere som trekker stigen opp etter seg så fort deres eget hjertebarn er bygget.

Klimagassutslippene i Oslo går opp, tross skyhøye bompengetakster og så høye klimaambisjoner at det er på grensen til perverst. Nå går frustrasjonen over egen mislykkede styring utover det som er et av regionens viktigste kollektivprosjekter. Alt for å tilfredsstille egne velgere, hvorpå eneste forhold til trafikk er taxikøen på nedre Grünerløkka.

Håkon Snortheim (21), Akershus Unge Høyre.

Et samfunn som ikke trenger vei, er en utopi. Det er lett å ikke se behovet for ny hovedåre gjennom Oslo når man aldri hører trafikken som kjører under rådhuset. Og nettopp dét er litt av poenget: Politikere som hverken ser eller hører en vei, har sjelden problemer med den.

Klimmavennlig utbygging

Tusenvis anleggsarbeidere, håndverkere og varetransportører sitter side om side i E18-køen ut og inn av Oslo hver dag. Yrkesgrupper som ikke kan reise kollektivt. Heldigvis består en stadig større andel av denne bilparken av null- eller lavutslippskjøretøy. Ny E18 er et kollektivprosjekt. Mens man snakker om kollektivtransport er det nettopp det E18 først og fremst er, et kollektivtransportprosjekt som skal gi økt fremkommelighet for buss og syklende.

Lokk på veien vil redusere støy og gjøre det lettere å bygge nye boliger. Flere boliger betyr lavere boligpriser. Flere av oss fra Romerike og lenger nord for Oslo bruker E18 gjennom Asker og Bærum for å komme oss på jobb. Hvis målet med ny E18 bare var å styrke koblingen mellom Bærum og Oslo, kunne man fint bygget ut en hvilken som helst annen bro over Lysakerelven. Prosjektet er heldigvis noe mye mer enn det.

Oslo-byrådet har fått seg en ny lekekamerat. Vennskapet med fylkesrådet i Viken har utviklet seg til et ekkokammer av parodisk karakter. Som man roper i skogen, får man svar.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer fra Si ;D: