SiD

Det er helt idiotisk at vi unge får så lite å spille på | Nza Kuamerad

 • Nza Kuamerad (17)
  Leder, Sentralt ungdomsråd i Oslo

Leder i Sentralt ungdomsråd i Oslo, Nza Kuamerad (17) mener kommunen ikke stiller opp for at unge skal kunne ha påvirkning på politikken i byen. Foto: NTB Scanpix

Byrådet i Oslo gjør ikke nok for å gi unge mulighet til å påvirke politikken.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hver femte innbygger i Oslo er under 18 år. FNs barnekonvensjon gir alle barn og unge rett på å si sin mening og bli tatt på alvor. En av få muligheter vi har til å påvirke Oslos politikk, uavhengig av parti, er gjennom Sentralt Ungdomsråd. Loven sier at disse høringsorganene skal likestilles. Men blir det fulgt opp?

Vi blir forskjellsbehandlet

SUR svarer på høringssaker, gir råd og innspill og følger opp sakene fra Ungdommens bystyremøte (UBM), som er byens største medvirkningsarena for unge. Denne medvirkningen er viktig for demokratiet, men svekkes siden mulighetene våre begrenses ved at Oslo kommune drastisk nedprioriterer eget ungdomsråd i forhold til de andre rådene.

Forskjellen på de ulike rådene i Oslo, som er viktige fordi de skal sikre ulike grupper som ellers er i fare for å ikke bli hørt i politikken, er at vi ikke får sekretariatshjelp fra kommunens ansatte. Vi får hjelp av unge rådgivere i UngOrg som er eksperter på nettopp barne- og ungdomsmedvirkning. Dette er bra fordi i SUR kan vi ha medlemmer helt ned til barneskolealder og har naturlig nok et større og annet behov for oppfølgning.

Av denne grunnen blir vi straffet av Oslobyrådet.

Nza Kuamerad (17), leder i Sentralt ungdomsråd i Oslo. Foto: Privat

Når vi har brukt opp de midlene vi får av Oslo kommune på sekretærhjelp, står vi igjen med 100.000 kroner til alt vi skal gjøre i løpet av året. Det er en halv million mindre enn det de andre rådene i Oslo får, som ved siden av dette får sekretærer betalt av kommunen. Disse pengene skal dekke alt fra mat under prosjekter til deltakelse på konferanser til reisekostnader.

På tide å skjerpe seg

Det er helt idiotisk at vi får så lite å spille på. Medlemmene i ungdomsrådet har rett på møtegodtgjørelse og tilstrekkelig sekretariatshjelp.

Hva står i veien for at Oslo kommune skal ønske å likestille rådene sine som skal sikre et representativt demokrati?

Og hvorfor henger ikke budsjettet til byrådet sammen med deres egen byrådserklæring?

Det er på tide å skjerpe seg og prioritere barn og unge.

 1. Les også

  Til klimafornekterne: Oppfør dere som voksne!

 2. Les også

  Vi hørselsehemmede må få den behandlingen vi har krav på

 3. Les også

  Få kvinner inn i pensum!Les mer om

 1. Oslo
 2. Oslo kommune

Relevante artikler

 1. SID

  Stemmerett for 16-åringer er viktig. Dagens unge er klare for mer ansvar.

 2. SID

  Seks ungdomsråd fra ulike deler av landet: Eksamen må avlyses!

 3. KULTUR

  – Til voksne Oslo-folk sier jeg: Skam dere!

 4. SID

  Lær av Trump, og snakk på en måte alle kan forstå

 5. SID

  Jeg synes stemmerett til 16-åringer er en forferdelig dårlig idé

 6. SID

  Det sies hele tiden at vi er fremtiden, men vi er ikke bare fremtiden