SiD

10 kjappe med Grønn Ungdom-talsperson Hulda Holtvedt: – Vi kan ikke bare bygge oss ut av problemene i boligmarkedet

  • Amalie Lereng
    Amalie Lereng
    Si ;D-ansvarlig
Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom sluttet på skolen for å kjempe mot klimaendringene. Men hva mener hun om velferd og profitt?

Tre kjappe om om klima, syv om mye annet. Visste du at de for eksempel at de grønne ungdommene vil regulere reklamebransjen strengere enn i dag?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvem: Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn Ungdom

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene. Tirsdag 13. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten Si ;D og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.00.

1. I vår har tusenvis av skoleelever streiket for klimaet. Ville du ha streiket med dem dersom du var elev?

– Selvfølgelig ville jeg streiket for klimaet. Det er ingenting som er viktigere nå. Jeg sluttet selv på skolen for å kjempe mot klimaendringene, fordi det haster så sykt. I fjor økte utslippene i Norge - det gir oss enda en god grunn til å protestere.

2. I samme periode som elevene streiket, åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker, blant annet i Barentshavet. Var dette riktig?

– Nei, det er absurd å åpne for mer oljeleting i 2019. Vi har allerede funnet mye mer olje og gass enn vi kan utvinne innenfor klimamålene våre. Ved å fortsatt satse på olje og gass viser regjeringen langfingeren til alle de menneskene som må flykte fra farlig ekstremvær. Å investere milliarder i oljeleting nå er ikke bare et svik mot oss som er unge i dag, men også å kaste penger ut av vinduet.

3. Når er det greit å betale bompenger?

– Ja til bompenger! Det er et kjempebra virkemiddel for å finansiere kollektivtransport, få ned biltrafikken, forbedre byluften og redde klimaet. Men bompenger bør aldri gå til å finansiere dyre, forurensende veier.

4. Influensernes påvirkning på unge er blitt heftig debattert det siste året. Skal det være forbudt å reklamere for kosmetiske inngrep?

– Ja. Politikerne bør generelt regulere reklamemarkedet mye strengere enn i dag for å hindre skadelig kroppspress.

Les også

10 kjappe med FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud: - Klimastreikernes krav er helt feilslått

5. Er sentralisering av tjenester en uting?

– Ikke regelrett en uting, men målet må være at folk har tilgang på gode tjenester uansett hvor de bor.

6. Skal politikerne bestemme hvor stor del av foreldrepermisjonen som skal tas av far og mor?

– Å fordele foreldrepermisjonen mellom mor og far er et viktig likestillingstiltak. Likestilling handler om strukturer i samfunnet, og da må vi tørre å endre strukturene. Vi mener at dagens tredeling balanserer hensynene til likestilling og fleksibilitet for familiene.

7. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene. Hva bør politikerne gjøre med det?

– Vi må bygge flere boliger, men vi kan ikke bare bygge oss ut av problemet. Vi må gjøre det mindre lønnsomt å spekulere i bolig og beskatte sekundærboliger mye hardere. I tillegg bør vi utvikle en ikke-kommersiell boligsektor med for eksempel leie-til-eie, en ordning hvor det man betaler i leie, i praksis er nedbetaling på boligen.

8. Er det en fordel for unge som skal i jobb, at det er mange midlertidige stillinger?

– Nei. Ingen, heller ikke unge, tjener på et mer usikkert arbeidsliv. Det er mange andre tiltak som kan bidra til å få unge i jobb, for eksempel lavere arbeidsgiveravgift.

9. Jenter får bedre standpunktkarakterer enn gutter i alle fag unntatt kroppsøving. Hva skal til for at gutter skal gjøre det bedre?

– Vi mener at skolen er for teoribasert og at overgangen mellom barnehage og skole er for brå. Vi vil ha flere valgfag og mer lekbasert læring.

10. Er det like greit å tjene penger på å pleie eldre og syke som det er på å drive frisørsalong?

– Nei. Velferdstilbud er ikke fabrikker med mål om å produsere mest mulig med minst mulig innsats på kortest mulig tid. Samtidig er hverken kommunal, kommersiell eller frivillig drift en garanti for gode velferdstilbud. Vi er ikke mot private sykehjem, men mener at de må få strenge kvalitetskrav og aktiv oppfølging fra det offentlige.

Les mer om

  1. Kommunevalg 2019
  2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  3. Klimapolitikk
  4. Ungdomspartilederdebatten2019