SiD

Jeg stemte verken på Rødt eller MDG, men jeg blir likevel kraftig provosert på deres vegne | Silje Brekke Bakken

  • Silje Brekke Bakken (20)
    AUF-er og statsvitenskapsstudent
Jeg stemte verken på Rødt eller MDG, men jeg ble likevel kraftig provosert på deres vegne, skriver Silje Brekke Bakken (20). Fra venstre: Bjørnar Moxnes og Une Aina Basthom.

Si ;D-innlegg: Noen prinsipper er det helt essensielt at vi beholder.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

De minste partiene på stortinget, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, utestenges fra å stille spørsmål i Stortingets muntlige spørretime.

Det kan neppe beskrives som noe annet enn svært udemokratisk at folkevalgte representanter nektes å utføre nettopp det arbeidet deres velgere har gitt dem mandat til.

La meg først gjøre én ting helt klart: Jeg stemte verken på Rødt eller MDG, men jeg ble likevel kraftig provosert på deres vegne.

Det er et demokratisk problem når representantene Bjørnar Moxnes fra Rødt og Une Aina Bastholm fra MDG, med nesten 170 000 velgere i ryggen, ikke slipper til med de kritiske spørsmål som på vegne av velgerne skal formidles til regjeringen.

Et viktig verktøy

Moxnes og Bastholm fungerer som sine velgeres ombud i parlamentet og skal representere sakene som er viktige for dem.

Ved å utestenge Rødt og MDG fra den muntlige spørretimen er signalet som blir sendt, implisitt at deres velgere er mindre verdt enn andre. Er dette en verdig praksis i det vi så stolt kaller verdens mest demokratiske land?

Spørsmål er en av opposisjonspartienes virkemidler for å sette saker på dagsordenen og få informasjon fra regjeringen.

Spesielt viktig er dette for de minste partiene, da dette i stor grad er deres viktigste plattform for å markere seg og utfordre politikk på den nasjonale agendaen.

Det er et demokratisk problem når man velger å snu ryggen til de 165 000 som på valgdagen sa klart og tydelig at de ønsker Rødt og MDGs politikk representert på nasjonalt nivå.

Må våkne opp

Det handler i liten grad om å være enig eller uenig i disse partienes politikk, men heller om noe langt viktigere: nemlig den prinsipielle holdningen vi har til folkelig representasjon på nasjonalt nivå.

Utestengelsen koker ned til spørsmålet om Stortinget har rett til å bestemme at meningene til et stort antall nordmenn er mindre verdt og dermed ikke skal bli hørt.

Jeg hadde mildt sagt aldri sett for meg å skrive en artikkel til støtte for Rødt og MDG. Likevel er det enkelte prinsipper jeg mener det er helt essensielt at vi beholder for å sikre så bred folkelig representasjon som mulig.

Forhåpentligvis vil Stortinget våkne opp og innse at det ikke er rom for udemokratiske praksiser i verden mest demokratiske land.


Les også

  1. MDG og Rødt protesterer mot utestengelse fra spørretimen

  2. De Grønne fikk én representant for sine 94.000 stemmer. KrF fikk 123.000 stemmer og åtte på Stortinget.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Stortinget
  2. Politikk