SiD

Kaos i klasserommet må løses med strengere disiplin | Mikael Thurmer

  • Mikael Thurmer (15)
Om elever ikke har lært å respektere læreren sin, som på mange måter er deres første «sjef» bortsett fra foreldrene, har de et dårligere grunnlag når de skal ut i jobb og møte sin første sjef, skriver Mikael Thurmer.

Si ;D-innlegg: Vanskelige klasser og fritt skolevalg diskuteres mye nå. Men først og fremst trenger vi strengere disiplin!

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I det siste er temaet fritt skolevalg blitt mye diskutert. Læreren Simon Malkenes fra Ulsrud videregående skole fortalte i NRKs Dagsnytt atten om en kaotisk skolehverdag der han ikke får kontroll over klassen.

Hans syn på saken er at kaos i klasserommet på videregående i stor grad skyldes fritt skolevalg. Det gjør ofte at de flinke elevene søker på de samme skolene, mens de mindre flinke elevene ender opp på samme skole.

Jeg mener problemet delvis ligger i fritt skolevalg, men at den viktigste faktoren er lite disiplin og orden i skolen. Dette gjelder alle trinnene, fra barneskolen til videregående.

Les også

Mer om saken: Det ble ingen personalsak mot Malkenes – men rektor ga Ulsrud-læreren reprimande

Respekter sjefen

Disiplin er nøkkelen til å få arbeidsro. Arbeidsro er nøkkelen til konsentrasjon og god læring.

Det krever ikke mer enn et par elever for å ødelegge arbeidsroen og skape støy. Dette ødelegger både for de stille og flittige elevene, men også for dem som er bråkete.

Mikael Thurmer

Da blir det mindre og dårligere undervisning for alle.

Det er viktig å gi lærerne verktøy for å få disse elevene til å roe seg ned, for det er ikke alltid like lett for lærere å få kontroll over en klasse kun ved bruk av stemmen og anmerkninger.

Unge mennesker må lære seg å respektere ledere. Om elever ikke har lært å respektere læreren sin, som på mange måter er deres første «sjef» bortsett fra foreldrene, har de et dårligere grunnlag når de skal ut i jobb og møte sin første sjef.

Jeg skjønner hvorfor noen elever ikke hører på læreren sin. Hvorfor skal de bry seg om en voksen som sier hva de skal gjøre og gir dem arbeid på fritiden deres?

Den viktigste grunnen til at de er på skolen, er at de skal lære, og læreren er den som skal lære dem opp.

Et samfunn med ledere som ikke følges av sine ansatte, fungerer ikke, akkurat som at en skole med lærere som ikke følges av sine elever, heller ikke fungerer.

Les også

Denne er til deg, lektor Malkenes: Snakk så fasadene brister | Hadia Tajik

Anmerkninger bør få større konsekvenser

Hva kan gjøres for å forbedre norske elevers disiplin? Det er mange tiltak som kan gjøres, og jeg vet ikke selv hva som er det beste tiltaket.

En egen ordenskarakter, der elever blir vurdert på orden og adferd i timen, bør kunne påvirke karaktersnittet.

En annen løsning er at anmerkninger får større konsekvenser for elever, som kan gjøre at elever ikke ønsker å få dem.

Slik jeg ser det, har det nåværende systemet for anmerkninger svært lite å si, og mange elever bryr seg ikke om det. For disse elevene er anmerkninger ubrukelig som verktøy for orden.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Si ;D
  2. Skole og utdanning
  3. Lærere
  4. Undervisning