SiD

Ikke tving oss til å velge mellom to kulturer | Sabawoon Rodwal og Mihajlo Samardzic

  • Sabawoon Rodwal (22)
    Nestleder i Aker Unge Høyre
  • Mihajlo Samardzic (14)
    Styremedlem i Aker Unge Høyre
Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet.
Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ofte kritisert Regjeringens strenge innvandringspolitikk. Vi synes det er selvmotsigende når de torsdag velger å stemme imot dobbelt statsborgerskap. Vi tilhører to land og to kulturer, ikke ett.

Sabawoon Rodwal (22), nestleder i Aker Unge Høyre, og Mihajlo Samardzic (14), styremedlem i Aker Unge Høyre.

I den moderne verden har globalisering bundet mennesker fra hele verden tettere sammen. Landegrensene er blitt mindre tydelige, og mennesker tilhører flere kulturer og flere land.

Derfor er det viktig at Norge nå har gjort hverdagen enklere for dem som står i spagaten mellom to kulturer og sliter med å velge hvilken de tilhører.

De skal ikke trenge å velge bort en av kulturene sine.

Vi og mange andre norske ungdommer har vært usikre på hva vi skal svare på spørsmålet «hvor er du fra?».

Selv om man deltar i det norske samfunnet og føler seg generelt godt integrert, føler man at det er vanskelig å sette ett land over det andre. Etter å ha gått på norsk skole i mange år blir vi fortsatt sett på som innvandrere. Når er det vi blir norske?

Når vi er i landet foreldrene våre er ifra, sier vi med stolthet og glede at vi er norske når noen spør. Når jeg svarer på samme spørsmål i Norge og sier «Oslo», får vi et rart blikk og blir spurt om hvor vi egentlig kommer fra.

Det rare blikket og spørsmålet gjør det vanskeligere å vite hva man egentlig skal svare. Etter at loven om dobbelt statsborgerskap blir endret, vil det bli enklere å svare på dette spørsmålet.

Ap og Sp vil derimot bidra til å beholde denne usikkerheten ved at de ikke stemte for Regjeringens forslag om å innføre dobbelt statsborgerskap i Norge. Det var skuffende og synd.


13–21 år? Vil du skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Innvandring