SiD

Vi jobber kun for karakterene, ikke selve læringen | Bendik Sæther Wessel

  • Bendik Sæther Wessel (16)
Vi gjør ingen ting annet enn å følge instruksjoner, og vi blir belønnet for å gjøre akkurat hva læreren sier at vi skal gjøre, skriver Bendik Sæther Wessel (16).

Si ;D-innlegg: Skolesystemet vårt er utdatert.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Vi jobber konstant for å få et høyest mulig tall på karakterskalaen, ikke for å lære så mye som mulig. Jeg får gode karakterer i nesten alle fag, men det betyr ikke at jeg faktisk lærer stoffet.

Hvis jeg får en sekser på en prøve og har glemt alt stoffet en uke etterpå, så bryr jeg meg ikke. For læreren vet det jo ikke.

Mangler motivasjon

Det er flere årsaker til at mange elever som meg bare jobber for et tall, ikke for læringen. For det første ser vi ikke nødvendigvis noen grunn til å lære det vi lærer. Hvis du stiller spørsmål ved undervisningen til en lærer, vil han eller hun som regel sette seg i forsvarsposisjon.

Interesse fører til læring. Det er alltid lettere å ta til seg kunnskap om noe man interesserer seg for eller noe man i hvert fall er klar over viktigheten av.

Problemet er at lærerne ikke legger til rette for å øke interessen og motivasjonen. De fleste tar det som en selvfølge at vi skal være supermotiverte når vi kommer inn i klasserommet uansett tema.

For bredt pensum

Pensumet er altfor bredt. Lærerne skal gå gjennom så mye som mulig på så kort som mulig tid. Vi kan ikke ta til oss kunnskap og få det til å sitte når vi ikke engang får tid til å fordype oss i stoffet.

Effekten av å ha et så bredt pensum som vi har i dag er at vi bare husker en bitte liten del av hvert tema.

Det er opplagt at noen av kompetansemålene burde fjernes. For det første kunne vi fordypet oss i de virkelig viktige temaene, og for det andre hadde det åpnet en mulighet for å innføre nye og mer nødvendige kompetansemål.

Psykisk helse som fag

Psykisk helse eller mental trening burde vært et fag på skolen. Ungdommer står overfor noen ekstremt viktige valg og skal snart ut og stå på egne bein. Depresjon, angst og press preger altfor store deler av ungdommen i dag. Men nei da, ifølge politikerne er det viktigere å kunne regne med ligninger, beskrive nervesystemet eller hva enn det måtte være.

Det som provoserer meg, er ikke bare det at skolesystemet er lagt opp feil, men at ingen politikere i det hele tatt ser ut til å ta det opp til vurdering. Diskusjoner om vi skal ha varm mat i kantinen eller ikke, får mest oppmerksomhet.

Verden trenger kreative folk

Vi gjør ingen ting annet enn å følge instruksjoner, og vi blir belønnet for å gjøre akkurat hva læreren sier at vi skal gjøre. Dette er verdier som var viktige for fabrikkarbeidere under den industrielle revolusjon. Arbeidet deres var basert på å følge instruksjoner. Men i dagens samfunn derimot, når du ikke langt av å gjøre hva du blir fortalt til enhver tid.

Verden trenger folk som har evnen til å komme opp med nye kreative ideer og formidle disse ideene til resten av samfunnet. Vi er alle forskjellige og har egne unike kvaliteter. På skolen er det midlertidig ikke rom for å dyrke våre egne interesser og gjøre ting på den måten som funker best for oss selv.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D