SiD

Hvorfor kaller vi nordmenn for innvandrere?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Når en person har fått statsborgerskap er personen en statsborger. Ikke en asylsøker, ikke en flyktning, ikke en innvandrer, men en nordmann, skriver Julia Sandstø (17).

«Integrering av innvandrere», «innvandrerkvinner på NAV», «innvandrerbarn trenger sosialisering». Slike utsagn hører vi daglig fra mediene når de egentlige omtaler norske statsborgere.

Flyktninger og asylsøkere er å regne som innvandrere, men er de fortsatt det etter å ha mottatt norsk statsborgerskap? Hvilken rett har vi til å kalle mennesker med minoritetsbakgrunn for innvandrere?

Det finnes ulike måter å kategorisere og definere personer med utenlandsk bakgrunn. I den offentlige statistikken i dag er definisjonen av en innvandrer en person som er født i utlandet eller har foreldre som er født i utlandet.

Det har tidligere vært diskusjoner om at vi ikke skal kalle innbyggere med minoritetsbakgrunn for innvandrere. Flere har da ytret meninger om at det kun er nordmenn som eier landet, og vi må åpne øynene og kalle en spade for en spade.

Men hva om spaden din er utdatert?

Ordet innvandrer brukes altfor ofte til å betegne unge mennesker som er født og oppvokst i Norge. I realiteten skaper dette en kulturell avstand når nordmenn betegner de som ikke har «vandret» noe sted for innvandrere.

Medier og politikere må ta en helomvending når det kommer til innvandringspolitikk, og hvordan de uttaler seg om kommende og nåværende statsborgere av Norge.

Når en person har fått statsborgerskap, er personen en statsborger. Ikke en asylsøker, ikke en flyktning, ikke en innvandrer, men en nordmann.

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid).

Les også

  1. Integrering krever to parter

  2. Asylbløffen

  3. Kultur er svaret!

Julia Sandstø (17)

Les mer om

  1. Innvandring
  2. Integrering