SiD

Regjeringen vil ha eksamen i flere fag. Vi vil skrote hele ordningen. | Mina Jørgensen Bergem

 • Mina Jørgensen Bergem (19)
  Mina Jørgensen Bergem (19)
  Leder, Oslo Sosialistisk Ungdom
Det er ikke tvil om at de praktisk-estetiske fagene i skolen trenger en statusheving. Men det vi trenger er ikke eksamen i gym eller kunst og håndverk, skriver Mina Jørgensen Bergem (19), leder i Oslo Sosialistisk Ungdom.

Alle kan ha en dårlig dag. Alle kan få jernteppe. Eksamen er en ordning som hører fortiden til.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Tirsdag sendte regjeringen ut forslag til nye eksamensordninger på høring. Blant disse er det blant annet foreslått å innføre eksamen i praktisk-estetiske fag som kunst og håndverk, musikk og gym.

Bakgrunnen for forslaget om eksamen er ifølge kunnskapsminister Jan Tore Sanner et ønske om å heve statusen til praktiske fag.

Vi trenger ikke eksamen i gym

Det er ikke tvil om at de praktisk-estetiske fagene i skolen trenger en statusheving. Men det vi trenger er ikke eksamen i gym eller kunst og håndverk.

Mina Jørgensen Bergem (19), leder av Oslo Sosialistisk Ungdom.

Skolene trenger bedre utstyr, mulighet for hver elev til å utfolde seg og kvalifiserte lærere, ikke arbeid som kun dreier seg om å få en viss karakter når eksamen kommer på slutten av 10. klasse.

I læreplanen heter det at «kroppsøving er eit sentralt fag for å stimulere til livslang bevegelsesglede». Mener virkelig statsråden at den beste måten å inspirere barn til bevegelsesglede er gjennom nok en eksamen?

Alt kan ikke måles

Gym og andre praktisk-estetiske fag er ikke det samme som teoretisk matematikk. Det er provoserende når kunnskapsministeren prøver å teoretisere de praktisk-estetiske fagene.

Selv om Høyre gjerne ønsker det, er det ikke slik at alt kan måles i tall.

Kjernen i kunst- og håndverksfaget dreier seg om, som læreplanen selv sier, elevens erfaring av faget og «den enkeltes personlige utvikling». Dette er ikke ting en kan måle i en eksamen.

Økt press og stress

Vi som er unge i dag opplever et stadig økende press på alle kanter. Krav om å prestere på skolen, se bra ut, ha nok venner og å ha den «rette» kroppen fører til at ungdom i dag sliter mer psykisk enn noen gang før.

Stresset er gjerne mest intenst i 10. klasse på ungdomsskolen og i 3. klasse på videregående, som også er de periodene hvor eksamenspresset er størst.

Karakterene på ungdomsskolen er basert på det arbeidet en har lagt ned gjennom tre hele år og nesten 600 skoledager.

Sanner har helt rett i én ting: Det trengs en oppdatering av eksamenssystemet. Hva med å skrote hele greia?

Eksamen er et sjansespill

Det bør ikke være sånn at det du greier å prestere i løpet av fem timer inne i en svett gymsal, eller på en åtte minutters muntlig presentasjon med et par oppfølgingsspørsmål fra sensor, skal veie like tungt som alt du har gjort gjennom hele resten av ungdomsskolen.

Alle kan ha en dårlig dag. Alle kan få jernteppe. Noen er heldige og kommer opp i favorittfaget sitt, mens andre kommer opp i et fag de har kjempet for å få ståkarakter i.

Eksamen er et sjansespill, og vi kan ikke spille med fremtiden til norske elever. Det er ikke tvil om at de praktisk-estetiske fagene trenger en statusheving, men løsningen er ikke eksamen.

Det er ikke flere eksamener vi elever trenger. Det vi behøver er muligheten til å utvikle oss, prestere og vise hva vi kan gjennom hele skoleløpet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les også

 1. Som fotballtrener ser jeg en klar forskjellsbehandling på fotballbanen | Leo Kriszat

 2. Legalisering av narkotika vil gjøre vondt verre for ungdom som sliter | Tage Jensen

 3. Du blir ikke «loner» om du velger bort noe i fadderuken | Ayna MousaviLes mer om

 1. Eksamen
 2. Skole og utdanning
 3. Høyre (H)
 4. Sosialistisk Ungdom (SU)