Frp er ikke «Norges mest klimafiendtlige parti» | Odin Rønning

Vi er ikke i mål, men i riktig retning, skriver Odin Rønning (19) i Nordland FpU.

Jeg er opptatt av klima og miljø, og jeg stemmer på Fremskrittspartiet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Markus Refsdal i Natur og Ungdom skriver at han ikke har tenkt å be meg skamme meg, fordi jeg stemmer på det han kaller «Norges mest klimafiendtlige parti». Det å kalle Fremskrittspartiet for «Norges mest klimafiendtlige parti» er en påstand uten rot i virkeligheten.

Latterlig stempel

Refsdal begynner i feil ende. Det han ikke nevner, er utslippskongen Kina. Mens resten av verden jobber for å bygge og utvikle fornybare energiløsninger, vil Kina arbeide for å bygge 121 nye kullkraftverk. Det er latterlig å stemple Norge som en klimaversting uten at det finnes en reell grunn for å påstå dette. De store grepene må tas der de har størst effekt, slik som for eksempel i Kina.

Det kan trolig tenkes at uten norsk olje og gass, ville Europa gått tilbake til kull, noe som er mer klimafiendtlig. Fremskrittspartiet mener det er ansvarsløst å stenge oljekranen over natten, fordi norsk olje og gass er en del av løsningen på klimakrisen – ikke problemet.

Ansvarlig parti

Har Natur og Ungdom analysert konsekvensene hvis oljenæringen skulle legges ned? Inntektene fra norsk sokkel gir over 230 milliarder kroner til velferd og andre tjenester i Norge. Dette brukes til klimavennlig og fornybar forskning som på sikt skal bidra med å redusere de globale utslippene.

Jeg er opptatt av klima og miljø, og jeg stemmer på Fremskrittspartiet fordi det er, og kommer alltid til å være, det mest ansvarlige partiet i Norge. Da vi satt i regjering, reduserte vi Norges utslipp med to millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Vi er ikke i mål, men i riktig retning. Fremskrittspartiet fører en klimapolitikk basert på tiltak som faktisk fungerer, fremfor symbolpolitikk. Man vil aldri klare en grønn omstilling med en rød bunnlinje.


Har du fått med deg debatten?