Skremselspropaganda funker ikke, jeg gleder meg til å få barn | Agathe Steen

  • Agathe Steen (18)
Om alt bare hadde vært bekmørkt, skjønner jeg godt at folk ikke hadde hatt lyst på barn – det hadde jeg nok ikke selv heller. Men heldigvis for norske kvinner er det ikke slik, skriver Agathe Steen (18), medlem av arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre.

Si ;D-innlegg: Vi får ikke en bedre fødselsomsorg av å drive skremselspropaganda.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Slapp av, mamma! Jeg skal ikke få barn helt ennå. Men den dagen jeg eventuelt gjør det, er det vel vitende om at Norge er et av de tryggeste stedene i verden.

Selvfølgelig kan fødselsomsorgen bli bedre, noe regjeringen jobber med, men den blir neppe noe bedre av å skremme norske kvinner til ikke å få barn.

Silje Bakken fra AUF skrev på Si ;D 2. april at hun mener regjeringen har sviktet i fødselsomsorgen. Hun sier hun får mindre og mindre lyst til å ta Ernas oppfordring om å få flere barn.

Agathe Steen (18), medlem av arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre

Bakken trekker frem stengte fødeavdelinger, mangel på jordmorårsverk og utilstrekkelige midler. Hun mener fødselsomsorgen er blitt systematisk nedprioritert de siste årene.

Går oppover

Om alt bare hadde vært bekmørkt, skjønner jeg godt at Bakken ikke hadde hatt lyst på barn – det hadde jeg nok ikke selv heller. Men heldigvis for norske kvinner er ikke dette hele bildet.

Bakken skriver i sitt innlegg at fødeavdelinger blir lagt ned. Dette er en spenstig kritikk, særlig siden den rødgrønne regjeringen la ned seks fødestuer og fødeavdelinger.

Fødselsomsorg må være noe mer enn krangling om hvor mange fødeavdelinger som ble lagt ned eller flyttet. Det viktigste er at folk får den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Kan ikke trylle

Videre skriver Bakken at vi «på landsbasis mangler flere hundre jordmorårsverk i kommunene». Det er riktig. Vi mangler også sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell, men regjeringen kan ikke trylle frem flere folk.

Heldigvis ser vi nå en positiv utvikling. Siden regjeringen tok over, har antallet jordmorårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten økt med 46 prosent, fra 279 årsverk i 2014 til 408 årsverk i 2017. Det er likevel selvsagt ikke godt nok, og det jobbes konstant med å rekruttere enda flere.

Nettopp derfor har helseminister Bent Høie og regjeringen sørget for å bygge opp jordmortjenesten. I fjor gjeninnførte regjeringen lovkravet om jordmorkompetanse i kommunene. Det var det Arbeiderpartiet som hadde fjernet da de satt i regjering. Jeg lurer på om Bakken mener det blir flere eller færre jordmødre i kommunene ved å fjerne kravet om å ha dem der for fødende kvinner i hele landet?

Skremselspropaganda

Til slutt hevder Bakken at barselomsorgen «forblir en innsparingspost på statsbudsjettet». Heller ikke dette stemmer. Fra 2014 til 2019 har regjeringen bevilget 1,3 milliarder kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, der mange av jordmødrene jobber.

I 2019 er det øremerket 40 millioner kroner spesielt til jordmødre i kommunene. Å si at regjeringen ikke prioriterer skikkelig fødselsomsorg, er dermed direkte feil.

Kjære Silje Bakken fra AUF: Om du ønsker å følge Ernas oppfordring eller ikke, får være helt opp til deg, men ikke legg skylden på en regjering som systematisk bygger opp fødselsomsorgen i Norge.

Vi får ikke en bedre fødselsomsorg av å drive skremselspropaganda. Selv gleder jeg meg til den dagen jeg eventuelt får barn.13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.