SiD

10 kjappe med AUF-leder Ina Libak: - Vi må bygge opp et ikke-kommersielt boligmarked

  • Amalie Lereng
    Amalie Lereng
    Si ;D-ansvarlig
Ina Libak vil dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far. Hun sier ja til bompenger og nei til midlertidige stillinger.

Vi kan ikke lenger se på at ungdom presses ut av boligmarkedet av boligspekulanter, mener AUF-leder Ina Libak.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvem: Ina Alvilde Rangønes Libak, leder for AUF

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene. Tirsdag 13. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten Si ;D og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.30.


1. I vår har tusenvis av skoleelever streiket for klimaet. Ville du ha streiket med dem dersom du var elev?

– Ja! Når politikerne ikke tar ansvar for fremtiden vår, må vi gjøre det selv. Vi har 11 år på oss til å kutte halvparten av verdens utslipp, og likevel gikk klimagassutslippene opp i fjor. Dette er en generasjonskamp, og jeg kommer til å være med å si fra hver dag til vi blir hørt.

2. I samme periode som elevene streiket, åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker, blant annet i Barentshavet. Var dette riktig?

– Nei, vi vil slutte å lete etter og åpne nye oljefelt fordi vi allerede har åpnet flere enn jorden tåler. Vi må begynne omstillingen til nye grønne næringer. Hvis ikke vil vi stå i en situasjon der etterspørselen etter olje og gass går ned, og vi ikke har lagt en plan for økonomien vår og arbeidsplassene våre.

Les også

10 kjappe med FpU-leder Bjørn-Kristian Svendrud: - Klimastreikernes krav er helt feilslått

3. Når er det greit å betale bompenger?

– Bompenger er både et tiltak for å få ned trafikken og utslippene fra transport, men også en måte for alle å spleise på store utbygginger. Veksten i persontransport skal tas kollektivt, og mesteparten av bompengene skal gå til dette.

4. Influensernes påvirkning på unge er blitt heftig debattert det siste året. Skal det være forbudt å reklamere for kosmetiske inngrep?

– Ja!

5. Er sentralisering av tjenester en uting?

– Det skal være like bra å bo i hele landet, og det er spesielt viktig for unge. Når regjeringen gir mindre til kommunene, får de mindre mulighet til å ha gode skoler og alt annet som gir gode liv, og da skaper man klasseskiller mellom by og land. Noen ganger kan det være riktig å samordne, men da må man ha en grunn. Å slå sammen fylker uten en klar grunn og der de som bor i fylkene selv er mot, er dårlig politikk.

6. Skal politikerne bestemme hvor stor del av foreldrepermisjonen som skal tas av far og mor?

– Foreldrene bør ta ut like mye utenom ukene som er forbeholdt mor etter fødsel. Vi ser at fedre ofte tar ut den delen av foreldrepermisjonen som er forbeholdt far, de færreste tar ut mer. Det er ikke bra for hverken arbeidslivet eller likestillingen.

7. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene. Hva bør politikerne gjøre med det?

– Mange bruker boligspekulasjon til å tjene penger. Vi må bygge opp et ikke-kommersielt boligmarked hvor boliger selges til fastpris. Vi kan ikke lenger se på at ungdom presses ut av boligspekulanter.

8. Er det en fordel for unge som skal i jobb, at det er mange midlertidige stillinger?

– Unge skal ha mulighet til å få trygg, fast fulltidsjobb slik at de kan planlegge livet sitt og få lån i banken. Midlertidige stillinger gir midlertidige liv, og derfor vil vi stramme inn på bruken av midlertidighet.

9. Jenter får bedre standpunktkarakterer enn gutter i alle fag unntatt kroppsøving. Hva skal til for at gutter skal gjøre det bedre?

– Vi må redusere mengden teori i det enkelte yrkesfag til fordel for mer praktisk arbeid, styrke de praktiske og estetiske fagene og sikre alle en lærlingplass. Vi må oppdatere utstyret på yrkesfag, innføre den praktiske skolesekken for å få mer arbeidsliv inn i skolen og ha flere miljøarbeidere.

10. Er det like greit å tjene penger på å pleie eldre og syke som det er på å drive frisørsalong?

– Nei! Velferdstjenestene våre er finansiert av skattepengene til folk i Norge. De må vite at pengene går til sykehjemsplasser, skoler og helse - og ikke havner i lommen på store kommersielle selskaper. Vi må vite at de som driver tjenestene, hele tiden har menneskene i fokus, ikke hvordan de kan kutte for å tjene enda mer.

I morgen møter du KrFU-leder Martine Tønnessen i serien 10 kjappe.


Les mer om

  1. AUF
  2. Kommunevalg 2019
  3. Ungdomspartilederdebatten2019