SiD

Frivillig arbeid på barnehjem er skadelig for barna | Simran Tariq

  • Simran Tariq (20)
    Psykologistudent og leder av SOS-barnebyer UiO.
Å jobbe frivillig på barnehjem er blitt en stor trend. Tanken er god, men problemet er at denne typen frivillighet går på bekostning av barna de besøker, skriver Simran Tariq (20). Bildet er fra et barnehjem i Siem Reap, Kambodsja.

Det mange mener er en givende reise, kan være det motsatte for dem man vil hjelpe.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I kjølvannet av den nye FN-resolusjonen, som fokuserer på avvikling av barnehjem, er det på tide å ta et ordentlig oppgjør med barnehjemsturismen.

Etter 13 år på skolebenken og som ungdom i et av verdens mest velstående land, er det vanlig at det vekkes en lyst til å skape en ekte forskjell i verden. Å betale for å jobbe frivillig på barnehjem i noen uker er derfor blitt en stor trend.

Tanken er god, men problemet ligger i at denne typen frivillig arbeid går på bekostning av barna de besøker.

Det viser seg nemlig at mange barnehjem som ungdommer arbeider frivillig på, får inntektene sine slik, av barnehjemsturisme.

Når tallene på morsdødeligheten synker og økonomiveksten stiger i land som Kambodsja, er det underlig at antallet barnehjem likevel øker. Spesielt underlig er den største økningen hos turistdestinasjoner som Phnom Penh.

«Barnehjems-business»

Det at barnehjem tjener penger på ungdommer som ønsker å gjøre en forskjell, kan skremmende nok føre til en «barnehjems-business» der barn plasseres i barnehjem på grunn av økonomisk gevinst.

Det mange tror er en givende reise, kan dermed vise seg å være det motsatte.

Det frivillige arbeidet kan også være skadelig for barnas utvikling.

Ved fødselen er omtrent alle nevronene til en fullt funksjonerende hjerne til stede, men likevel er bare rundt femten prosent av barnehjernen ferdig utviklet.

Det kommer av at nevronene kun utgjør det grunnleggende fundamentet, mens resten av hjerneutviklingen baseres på hvilke nevrale koblinger som dannes. Disse koblingene formes gjennom barnets erfaringer i miljøet rundt seg.

Med minst to hundre tusen nevrale koblinger som dannes hver time, er barn i de første leveårene spesielt sårbare for miljøet de utsettes for.

I denne perioden utvikles hjernen raskere og mer enn på noe annet tidspunkt i livet, og utviklingen har en langvarig innvirkning på barnets kognitive funksjon.

Gjør noe med hjernen

Et stabilt forhold med få omsorgspersoner som skaper trygge omgivelser, er avgjørende og selve drivkraften i riktig utvikling av hjernen.

Simran Tariq (20), psykologistudent og leder av SOS-barnebyer UiO.

I et barnehjem der frivillige periodevis kommer og går, dekkes ikke disse behovene. Erfaringene barna får under denne enorme hjerneutviklingen, er å bli forlatt av mennesker de knytter bånd til annenhver måned. Dette kan føre til at flere nevrale koblinger i hjernen ikke formes. Konsekvensene av dette kan være fatale. Skal virkelig norske ungdommers lyst til å endre verden gå utover disse barna?

Dette er ikke ment som en pekefinger mot deg som har vært på denne typen frivillige reiser, men heller en tanke om revurdering for dem som planlegger å legge ut på samme ferd.

Vårt frivillige arbeid skal ikke gå på bekostning av sårbare barn når det finnes mange frivillige organisasjoner man kan engasjere seg i. Her kan man på en forsvarlig måte jobbe for at barn får en trygg oppvekst, og jeg kan love deg at det byr på like mye følelser av å skape en forskjell.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Kambodsja
  2. Frivillige
  3. Samfunnsdebatt
  4. Trend
  5. Barn
  6. Oppvekst