Har vi behov for for den norske bonden? | Madelein Framvik Arntzen

  • Madelein Framvik Arntzen (13)
Madelein Framvik Arntzen er bondedatter og jobber på gård i Narvik. Hun mener vi bør sette mer pris på bøndene i landet: – Bønder sørger for at vi har mat på bordet, og de er viktig for å få ned klimautslippene, skriver hun.

Vi trenger bonden for å løse klimaproblemene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hva hadde skjedd om all kjøttproduksjon bare stoppet opp fordi frykten for klimaendringene hadde tatt helt over? Ville vi klart oss?

Maten er ikke det største problemet

Kjøttproduksjonen er større enn noen gang. Vi har de to siste årene slaktet like mye dyr som det noen gang har eksistert mennesker. På en dag der vi slakter 200 kyr, lager vi 150.000 burgere.

Mange vil nok si at hvis vi la ned gårder og ble vegetarianere, ville all global oppvarming løses. Det stemmer ikke!

Vi mennesker trenger et variert og næringsrikt kosthold. Det får vi ikke om vi bare spiser tang og tare. Mange er sikkert ikke klar over hvor mye av maten de spiser som er laget på forskjellige gårder. Alt fra ris til salat, kjøtt og korn. Verden er avhengig av at bønder lager den maten, hvis ikke får vi jo ikke mat på bordet.

Madelein Framvik Arntzen (13).

Siden 1950-tallet har det blitt mange færre bønder. Med andre ord produserer hver gård mer kjøtt og melk enn før.

Norge har den mest klimavennlige kjøttproduksjonen som finnes. Vi bruker rasen Norsk Rødt fe, som er avlet frem slik at den produserer både melk og kjøtt. Den holder seg også frisk.

«En frisk ku gir lave klimagassutslipp, fordi hun har få sykedager og bruker hver dag på jobb for å produsere melk og kjøtt», sa administrerende direktør i Norsk landbruksvirke Ola Hedstein til landbruk.no

Trenger vi egentlig bonden?

Klarer vi oss ikke uten bonden? De forurenser jo ekstremt mye?

Svaret er nei! Bonden er nødvendig om den globale oppvarmingen skal ta slutt.

Kull, olje og gass er med på mye av de menneskeskapte klimaproblemene. Disse kan byttes ut med noe mer miljøvennlig. Jord, skog og hav er nemlig fornybare biologiske ressurser.

Vi bruker for eksempel palmeolje i diesel, og da øker vi utslippene med 0,4 prosent! Hvorfor erstatter vi ikke uønsket palmeolje med norske ressurser? Vi har nemlig en løsning: Man kan bytte ut palmeolje med husdyrmøkk.

I forhold til all luksus verden er vant med i dag, forurenser ikke bønder så mye.

Noe som ikke regnes med i klimaregnskapene i Norge, er dine egne klimautslipp. En helgetur til London skaper 482 kg CO₂ i atmosfæren. Til og med bare en liten tur fra Oslo til Bergen (85 kg CO₂) er kritisk om ikke tiltak snart blir satt i gang!

Så om vi vil at den globale oppvarmingen skal ta slutt, trenger vi bønder og deres arbeid. Mennesker trenger mat, og den maten lager bøndene.

Jorden trenger bønder, og det gjør vi også!