BSU-ordningen løser ikke problemene knyttet til dagens boligmarked

BSU-ordningen belønner dem med mest fra før fremfor å hjelpe de som virkelig trenger det, skriver debattanten.

Men det gjør mer sosial boligpolitikk og strengere regulering.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et innlegg 1. desember kritiserer Martin Strømme fra Unge Høyre regjeringens kutt i BSU-ordningen. Han mente budsjettet mistet sin sosiale troverdighet. Men da velger han å se bort ifra det vi vet om BSU, og resten av budsjettet. For dette budsjettet legger opp til en mer rettferdig politikk for unge.

BSU-ordningen belønner de rike

BSU-ordningen belønner dem med mest fra før fremfor å hjelpe dem som virkelig trenger det. Statistikk fra SSB viser at det er de med høyest inntekt som sparer mest i BSU og dermed får det maksimale skattefradraget. Det er betydelig vanskeligere å spare i BSU for dem som tjener minst.

I tillegg er det de med foreldre med høy formue som sparer mest i BSU. Disse kan sannsynligvis belage seg på hjelp fra foreldrene sine. Ordningen er urettferdig for alle dem som ikke kan lene seg på foreldrenes økonomi. Slik BSU-ordningen er i dag, bidrar den til å øke forskjellene blant unge fremfor faktisk å løse problemene knyttet til dagens boligmarked.

Andre virkemidler må anvendes på boligmarkedet

AUF mener at man trenger mer sosial boligpolitikk og strengere regulering av boligmarkedet. For eksempel ved å styrke Husbankens mulighet til å gi lån til unge som sliter på boligmarkedet. Vi mener også at vi trenger en skattereform som gjør at boliger blir trygge hjem fremfor investeringsobjekter for de aller rikeste.

Budsjettet tar også flere andre viktige steg. Det innføres en historisk økning i studiestøtten, økt borteboer– og utstyrsstipend for videregåendeelever og rabatt på tannhelsetjenester for dem mellom 23 og 26 år. Samtidig øker man skattene for de aller rikeste, som har mulighet til å bidra mer til fellesskapet. Dette er viktig, rettferdig politikk som bidrar til å løfte oss unge.

Etter åtte år med Høyre-regjering tar det tid å få til reelle endringer, men dette budsjettet er en god start.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!