Russetid før eksamen – en farlig oppskrift for elevenes fremtid

Ved å arrangere russetiden etter eksamen kan alle være inkludert, uavhengig av om de har gjort det bra på eksamen eller ikke, skriver debattantene.

Løsningen på stress og skolefravær i russetiden er ikke å fjerne eksamen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

For mange, inkludert oss selv, er russetiden noe vi har gledet oss til lenge, og som vi har brukt mye tid på å planlegge. Likevel må vi tenke oss om før vi starter vårens feiring. Først og fremst bør vi fokusere på skolearbeid og eksamensforberedelser.

Det er godt kjent at russetiden kan føre til økt stress, fravær og svekket fokus. Å flytte feiringen til etter eksamen vil tillate russen å ha fokus på skolearbeidet og sikre at alle oppnår best mulig resultater.

Det vil også føre til en stabil og forutsigbar hverdag i eksamensperioden.

Ikke fjerne eksamen

Det er frustrerende at AUFs eneste tiltak i debatten om russetid er å fjerne eksamen. Dette er en helt urealistisk løsning som ikke tar hensyn til elevenes utdanningsbehov.

I dag er eksamen den eneste reelle løsningen som sikrer at man blir vurdert på hva man kan, ikke nødvendigvis på hvor godt likt man er av læreren sin.

Dessuten vil det å fjerne eksamen føre til at elever ikke vil bli godt nok forberedt på hva som møter dem videre i livet. I så godt som alle utdanningsløp må man ha en form for eksamen. Om man da ikke har gjennomført en eneste eksamen på hverken ungdomsskole eller videregående, vil det være å utsette et problem som før eller siden vil komme.

Minske utenforskap

Å flytte russetiden vil være en viktig faktor for å minske utenforskap. Det vil gi mulighet for en mer inkluderende og variert feiring, ettersom de som ønsker å prioritere skole, også kan delta.

Så la oss feire skolegangen og prestasjonene våre etter at vi har fullført eksamen. La oss vise verden at vi kan være ansvarlige og samtidig ha det gøy.

Vi har en lys fremtid foran oss, og vi må ta ansvar for å sikre at vi får den beste mulige starten på denne fremtiden. La oss jobbe sammen for å sikre at vi får den utdannelsen og den inkluderende russetiden vi fortjener.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!