Mer støtte til fritidsklubber kan forebygge utenforskap

  • Sol Angelica Berg Stavnes (16)
  • Oscar Lone Olsen (19)
Fritidsklubbene er viktigere enn noensinne, mener Sol Angelica Berg Stavnes (16) og Oscar Lone Olsen (19).

Hva ville skjedd om vi fikk støtten vi trengte?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Gjennom pandemien har politikere understreket at barn og ungdom skal prioriteres. Men vi mener prioriteringene treffer skjevt.

For blant barn og unge er fritidsklubber den fritidsaktiviteten som er brukt av flest etter organisert idrett. Og under pandemien opplevde mange barn og unge at fritidsklubber var stengt.

Pandemien stengte klubbene

Flere ganger har regjeringen kommet med tiltakspakker uten at fritidsklubbene har fått noe. Sist var da 74 millioner kroner ble utdelt for å motvirke ensomhet og passivitet. Målet var å skape aktivitet, deltagelse, sosialt fellesskap og møteplasser for barn, unge og sårbare grupper.

Fordi fritidsklubbene allerede gjør dette, kunne man anta at klubbene fikk mer støtte. Men slik gikk det ikke.

Digitale møteplasser

Mange fritidsklubber har tenkt nytt under pandemien. Klubber har tatt i bruk digitale møteplasser. Et eksempel er en nasjonal digital plattform der vi kan chatte, spille dataspill og kontakte ungdomsarbeiderne direkte.

Mange unge har slitt psykisk under pandemien. Nå trenger klubbene flere ansatte som kan mye om psykisk helse og om data.

Fritidsklubb er også det fritidstilbudet som når ut til flest sårbare barn og unge. Det inkluderer dem som har lav sosioøkonomisk status, minoritetsbakgrunn eller sosialt svake relasjoner til skole og foreldre. Unge som ofte ikke deltar på andre organiserte fritidsaktiviteter.

Utenforskap koster

Om politikerne tenker smart, ser de at forebygging er viktig. Over hele landet henvender flere og flere seg for å få et psykisk helsetilbud. I fjor kom det frem at en ungdom som faller utenfor, koster om lag 15,9 millioner kroner.

Hva om ungdommen i stedet hadde fått støtte tidligere?

Fritidsklubber er viktige møtesteder der vi blir møtt av trygge voksne, likesinnede unge og aktiviteter vi selv ønsker å gjøre. Om politikerne vil prioritere barn og unge, kan de ikke la være å prioritere den nest største fritidsaktiviteten vår.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!