SiD

Ungdommen nå til dags: «Det er tross alt vi som er fremtiden»

 • Si ;D-redaksjonen

– Et stort savn for meg er unges mulighet til å påvirke politikken i dag, svarer Iver Daaland Åse (16). Foto: Privat

Sju ungdommer svarer: Dette engasjerer oss mest akkurat nå.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Spalten er å finne på sistesiden av del 2 av papiravisen hver dag.

Er du under 21 år og har lyst til å bli med i spalten?

Send inn navn, alder, bosted og hva som engasjerer deg på e-post til sid@aftenposten.no


Emilie Evebø (18) Foto: Privat

Navn: Emilie Evebø

Alder: 18 år

Bosted: Gloppen

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg aller mest no for tida, er ulike samfunnsforhold som eg trur at ikkje alle tenkjer over. Små ting i kvardagen, som korleis ein oppfører seg, reagerer på kvardagslege ting, og kor sjølvsentrerte og materialiserte mange i dag er. Eg prøver å bevisstgjere dei rundt meg på dei fine småtinga i livet, nyte, bryte rutiner og tenkje over korleis ein bruker livet sitt. I ein så hektisk kvardag som den som pregar vårt samfunnm kan dette vere fort å gløyme, så eg er svært oppteken av å minne folk på det.


Iver Daaland Åse (16) Foto: Privat

Navn: Iver Daaland Åse

Alder: 16

Fra: Trondheim

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg tør si at jeg er litt over gjennomsnittet interessert i kritisk tenkning og hvordan sosiale normer i Norge gjør at unge forandrer seg, i tillegg til at jeg kan sitte og lese om de merkeligste temaer jeg klarer å finne. For meg er det viktigste å få frem en ung stemme i samfunnet i dag og sørge for at vi er representert på en god måte, og et stort savn for meg er unges mulighet til å påvirke politikken i dag. Jeg skulle ønske at vi hadde en større stemme i saker som omhandler oss, for eksempel fraværsgrensen, ratifiseringen av FNs klageorgan for barn eller seksualundervisningen i skolen. Jeg ønsker å utgjøre en forskjell for å skape en bedre verden for unge i dag. Det er tross alt vi som er fremtiden.


Kasandra Brechan (15) Foto: Anders Veberg

Navn: Kasandra Brechan

Alder: 15 år

Fra: Bøler

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg engasjerer meg for skuespill! Det er veldig morsomt å prøve å være en annen person og blant annet lære teknikker for hvordan du ikke skal le i feil situasjon. Man får også være rundt veldig mange når man er skuespiller, så det vil jeg bli. Jeg tar sal og scene-fag nå, og på fritiden driver jeg med det så mye jeg kan.


Else Karin Bjørheim (18) Foto: Privat

Navn: Else Karin Bjørheim

Alder: 18

Bosted: Stavanger

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Noe av det som er viktig for meg for tiden, er at de arbeidsløse på Vestlandet skal få seg jobb. Jeg kjenner flere med god utdannelse som ikke kommer seg i jobb på grunn av oljekrisen. Oljen har vært viktig for Norge, både med tanke på økonomisk verdiskaping og for arbeidsplasser. Derfor er det viktig at vi satser på oljen videre også. Vi skal selvfølgelig ikke bare satse på oljen, fordi vi skal jo ha et grønt skifte, men oljen vil være viktig for å få en gradvis og økonomisk bærekraftig overgang. Det er derfor viktig at vi viser dette ved å si ja til en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.


Djani Behram (18) Foto: Privat


Navn: Djani Behram

Alder: 18

Bosted: Sarpsborg

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det er to ting som engasjerer meg. På den ene siden er jeg veldig engasjert i historie og arkeologi. Det å studere noe som har skjedd før, er noe som er veldig fascinerende etter min mening. På den andre siden er jeg engasjert i politikk, og jeg er aktiv i AUF. Det jeg interesserer meg for her, er for det meste internasjonal politikk, men også skole- og forsvarspolitiske saker. For meg er det viktigste at vi bruker ressursene våre på en god og fornuftig måte, samtidig som vi hele tiden har miljøproblemene i bakhodet.


Zuhayr Abdi (16) Foto: Privat

Navn: Zuhayr Abdi

Alder: 16

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det er mye som engasjerer meg for tiden. I hverdagen er gode resultater på skolen noe som engasjerer meg, i tillegg til den følelsen man får når dagen er omme og man har gjort alt man skulle ha gjort. Ellers så er tanken om at det finnes så mye urettferdighet, krig og menneskerettighetsbrudd med på å engasjere meg. Det at nettopp vi kan endre verden, om bare litt og litt, er inspirerende i en ellers kjedelig hverdag. Verdier som samhold, solidaritet og omtanke for dem som trenger det, er noe som engasjerer meg på høyt nivå!

Les mer om

 1. Ungdommen nå til dags
 2. Ungdom

Ungdommen nå til dags

 1. SID

  Heia meg, heia oss | Selma Moren

 2. SID

  Ungdommen nå til dags: «Man burde ha færre kjønnsroller enn det vi har nå»

 3. SID

  Ungdommen nå til dags: «Vi risikerer et samfunn fullt med roboter»

 4. SID

  Ungdommen nå til dags: «Bli med i demokratiet. Bli med i politikken»

 5. SID

  Ungdommen nå til dags: «Det er unødvendig med kunst og håndverk fordi vi ikke lærer noe nyttig»