SiD

Velger du å begynne på videregående må du også møte opp | Torbjørn Røe Isaksen

  • Kunnskapsminister (h)
Jeg tror de aller fleste lærer mer hvis de faktisk er på skolen enn hvis de er hjemme, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Selv ikke verdens beste lærer kan formidle kunnskap dersom elevene ikke er til stede.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Videregående skole er ikke obligatorisk, men det er en rettighet. Med rettigheter følger det imidlertid også plikter. Jeg mener det er rimelig å stille krav om at en elev som har sagt ja til en skoleplass, møter opp til undervisningen.

Derfor innfører vi en fraværsgrense på ti prosent i videregående skole fra neste skoleår.

Urimelig streng regel

Tomas Håndlykken i Elevorganisasjonen mener denne fraværsgrensen er urimelig streng. Men det er verdt å huske at grensen kun gjelder udokumentert fravær, og ikke for fravær knyttet til sykdom, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid og så videre.

Naturligvis skal det fortsatt være mulig for elevene å engasjere seg i aktiviteter utenom skolen.

Håndlykken argumenterer for at en elev kan klare seg like godt selv om han eller hun er lite til stede på undervisningen. Der er jeg uenig. For det første tror jeg de aller fleste lærer mer hvis de faktisk er på skolen enn hvis de er hjemme.

100 000 kroner pr. år

For det andre bør ikke elever som lar være å møte opp, få flere sjanser til å få sin kompetanse vurdert enn de som gjør en innsats i timene.

En gjennomsnittlig elevplass i norsk skole koster godt over 100.000 kroner pr. år. Vi har gode, kompetente lærere – men selv ikke verdens beste lærer kan formidle kunnskap dersom elevene ikke er til stede. Når du først har valgt å begynne på videregående skole, må du også møte opp.

Følg Aftenposten Si;D påFacebook,Twitterog Snapchat/Instagram (aft.sid).

Torbjørn Røe Isaksen (37)