Ja til anonym retting av prøver

Trynefaktor er det siste som hører hjemme på viktige prøver i norsk skole, skriver Siri Heimdal Knudsen.

Du burde få en karakter basert på hva du kan, ikke hvem du er.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Prøveplanene for norske elever fyller seg opp landet rundt, kalenderen bader i fagdager og tentamener, og skolestresset øker sakte, men sikkert. For mange kan det føles ut som om man øver til en prøve som man allerede har fått karakter på. Ikke på grunnlag av hva man kan, men på grunnlag av hvem man er.

For dagens vg3-elever er det kanskje prøven om to uker som avgjør om de får karakteren 3 eller 5 i standpunkt i historie. Da burde de få en karakter basert på hva de kan om andre verdenskrig, ikke basert på hva de tror på, eller meningene deres.

«Trynefaktor»

I Elevundersøkelsen fra 2021 oppgir 1,2 prosent av elevene at de blir mobbet av voksne på skolen. Det blir problematisk når det er de samme voksne som skal avgjøre standpunktkarakteren.

Dessverre er det i dag mange elever som føler karakterer er gitt på forhånd på grunn av «trynefaktor». Trynefaktor er det siste som hører hjemme på viktige prøver i norsk skole. Den norske skolen er på sitt beste når man prioriterer kunnskap og når det er like muligheter for alle - uansett hvem du er.

På den andre siden er også tilbakemelding og oppfølging fra lærerne viktig for elevers utvikling i faget. De kjenner oss, kan motivere oss og kan komme med tips til hvordan vi kan klatre oss opp mot høy måloppnåelse. Men for noen oppfattes ikke kommunikasjonen fra læreren som motivasjon. Heller det motsatte.

Større prøver

Konsekvensen av dette vil kanskje ikke være så avgjørende på vanlige prøver, men på større vurderinger som heldagsprøver og terminprøver kan det være den ene karakteren som gjør at du mister plassen på drømmestudiet.

Ingen elever burde dra fra en viktig vurdering med en klump i magen fordi man føler at det er en selv som blir vurdert, og ikke kunnskapen.

For at alle skal stille likt uavhengig bakgrunn, burde prøver som heldagsprøver og terminprøver rettes anonymt. Da kan man være helt sikker på at vitnemålet er sammensatt av karakterer man faktisk fortjener.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!