SiD

Segregeringen av mottakselever må ta slutt | Johanne Akerø

  • Johanne Akerø (16), leder i Elevorganisasjonen i Oslo
    Si ;D

Skoleledelsen må ta ansvar og gå aktivt til verks. Slik som de holder på nå, er ikke godt nok, skriver Johanne Akerø (16), leder i Elevorganisasjonen i Oslo. Foto: NTB Scanpix/akihirohatako / Shutterstock

Si ;D-innlegg: På flere skoler blir mottakselevene tilsidesatt og stuet vekk fra den øvrige elevmassen. Slik segregering er uakseptabel og må stoppes umiddelbart.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I dag finnes det over 60 millioner flyktninger i verden. I løpet av 2015 kom over 30 000 av disse til Norge, og flere vil komme i årene fremover. En stor del av disse er unge som trenger skolegang.

Det er essensielt at Osloskolen har midlene til å ta imot alle de nye elevene. Tanken bak mottaksklassene (klasser for nyankomne barn som trenger grunnleggende ferdigheter i norsk før de overføres til ordinære klasser, red. anm.) er god.

Elever som er nye i landet, skal få muligheten til å lære seg norsk, for siden å følge normal undervisning.

Vi ser mange lærere som gjør sitt ypperste for at elevene skal få en god start på norsk skolegang, men dessverre er rammene for disse undervisningene for dårlige.

Uakseptabelt og må stoppes

Slik Elevorganisasjonen i Oslo erfarer, er det mange mottaksklasseelever som føler seg dårlig behandlet eller ekskludert av skolen og medelevene sine. Flere mener de blir sett ned på og ikke er likestilt med etnisk norske elever.

Foreldre har reagert på segregering og forteller at elevene har friminutt til andre tider og klasserom i andre bygg enn resten av elevmassen.

På flere skoler blir mottakselevene tilsidesatt og stuet vekk fra den øvrige elevmassen.

Slik segregering er uakseptabel og må stoppes umiddelbart.

Lek i skolegården er en flott læringsarena, som blir tatt bort fra elevene. Skoleledelsen må ta ansvar og gå aktivt til verks for å inkludere mottakselevene både fysisk og sosialt. Slik som de holder på nå er ikke godt nok.

Åpenbare mangler

Elevorganisasjonen i Oslo ser at dårlig kontakt med resten av elevmassen og kritikkverdig undervisning er hverdagskost for altfor mange mottakselever. Det er mange åpenbare mangler med dagens ordning, og politikerne, skolelederne og Utdanningsetaten må ta tak.

En bedring av skolehelsetjenesten er noe av det elevbevegelsen kjemper mest for.

Denne kampen gjelder i aller høyeste grad også mottaksklassene. Som alle andre elever har mottaksklasseelever et likt behov for en helseperson som er på skolen hver dag.

Mange mottaksklasseelever føler seg dårlig behandlet eller ekskludert av skolen

I tillegg har mange barn og unge som kommer hit traumer etter krig og vold. Da er det viktig med rask og god hjelp av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten).

Må få delta

Mottaksklassene fortjener en satsing som faktisk når ut til enkeltelevene. Politikere, skoleledere, lærere og elever må alle ta sitt ansvar for å gjøre situasjonen bedre. For å klare dette er det viktig at mottaksklasser kommer på dagsordenen, slik at de gode ideene og tiltakene faktisk blir hørt.

Mottaksklassene fortjener en satsing som faktisk når ut til enkeltelevene

Elevene må få muligheten til å kunne lære av hverandre via fri lek og aktiviteter. Elevene må få mulighet til å delta i den felles skolehverdagen, ikke være en egen, isolert gruppe.

Trengs ekstra ressurser

Vi trenger gode lærere som formidler både språk og kultur videre. Det trengs ekstra ressurser for å ta hånd om både de som trenger ekstra utfordringer og de som trenger litt ekstra hjelp.

Vi trenger en skolehelsetjeneste som er der når elevene trenger den.

Når mottakselever trenger kontakt med BUP eller PP-tjenesten, må de prioriteres, så barn og unge med traumer fra krig og vold ikke går ubehandlet. Det er virkelig på tide å anerkjenne mottakselever som vanlige elever, med samme rettigheter som alle andre.


Mange skriver til Si ;D om flyktningsituasjonen:

Ti tips til hvordan Sylvi Listhaug kan bli en god statsråd for innvandringJeg er evig takknemlig for alle uvitende, ambisiøse 17-åringer | Amalie Skaiå Larsen (17)Jeg har aldri skammet meg mer over å være norsk | Christina Høvik Nilsen (17)

Har du hørt på Si ;D-podkasten?

Tre skamløse jenter forteller : – Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå, skrev Nancy Herz (20) og Sofia Srour (21)  på Si ;D.  Sammen med Amina Bile (17) diskuterer de skam og ære i denne podaksten. Bile ble så inspirert av Srour og Herz at hun selv valgte å stå frem som skamløs.

Hør episoden her!

Følg Si ;D på Facebook og Twitter!

Les mer om

  1. Asylmottak
  2. Skole og utdanning