SiD

Norsk kulturarv er ikke kun kristendom

  • Kristina Elizabete Timermane Williamson (19)
    Kristina Elizabete Timermane Williamson (19)
    Sentralstyremedlem, Humanistisk Ungdom
Det nærmer seg sakte, men sikkert tiden for skolegudstjenester. Her er en skolegudstjeneste i Leinstrand kirke avbildet.

Det skal ikke være én spesifikk tankemåte på skolebenken.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det nærmer seg nå sesong for skolegudstjenester landet rundt. Det betyr at den årlige debatten kan begynne. Det norske samfunn er livssynsnøytralt, sies det. Fra vi er 15 har vi rett til å tro på hva vi vil. Det er helt flott, men hva med dem som er yngre?

Ikke noe valg

Som sentralstyremedlem i Humanistisk Ungdom er likestilling for alle livssyn en av de sakene jeg kjemper hardest for, spesielt for den yngre generasjon. Det skal ikke være favorisering på skolen, spesielt i den alderen hvor elever er mest åpne for sosial påvirkning.

Kristina Elizabete Timermane Williamson (19), sentralstyremedlem Humanistisk Ungdom

Det finnes retningslinjer utsendt av Udir om hva som er elevers rettigheter når det kommer til religionsfaget og skolegudstjenester. For elevene under 15 år, som ikke er livssynsmyndige, har de ikke annet valg enn å følge foreldres valg i slike situasjoner.

Mister verdifull tid

Skolen er ikke for foreldrene, men for utviklingen av elevene. Jeg kan dessverre ikke huske at jeg ble tilbudt noe alternativ selv om det er pålagt av rektorer å informere om dette i god tid.

Vi trenger en reform i det norske skolesystemet. Det skal ikke vektlegges en spesifikk tankemåte på skolebenken. Å begrunne det med at det er videreføring av norsk kulturarv, ekskluderer dem som ikke er følgere av en slik tankemåte.

Kristendomsfavoriseringen er med på å undergrave de andre minoritetslivssynene som vi ser i samfunnet vårt. Det bidrar ikke til integrering av andre kulturer. Samtidig er skolegudstjenester med på å fjerne verdifull skoletid for elever og ansatte. Man kunne heller brukt tiden på det skolen er til: læring og fellesskap.

Skolegudstjenester skal ut av skoletiden og inn i fritiden!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Religionsfrihet
  2. Kristendom
  3. Skole