SiD

Du har sett meg når eg har hatt ein tung dag

 • Bertine Moen (19)

Du er også lærar i livet, og eg kan verkeleg ikkje tenke meg noko som er viktigare enn akkurat det, skriver Bertine Moen (19) i sin hyllest til lærerne. Foto: New Africa / Shutterstock / NTB

Med vennleg helsing din elev.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Kjære lærar.

Ja, du ja!

Du veit kven du er.

Du som har sett meg.

Og eg har sett deg òg, skjøner du.

Berre ikkje vore heilt vaksen nok til å fortelje deg om det eg har sett så uendeleg stor pris på.

Du har lært meg om jødedom og islam, men mest av alt har du lært meg å tåle og respektere menneske i alle fargar og fasongar.

Du har lært meg å rekne, men viktigare enn det er det at du har lært meg at det ikkje alltid finnast eit konkret svar, og nokre gongar i livet finnast det fleire løysingar og svar på det same problemet.

Du har lært meg om blomar og tre i naturen, men også kor viktig det er å ta vare på jorda vår og dyra og menneska som bur her saman med oss.

Du har lært meg det engelske språket, men like mykje om verda rundt meg og korleis eg skal forhalde meg til den.

Du har lært meg å analysere dikt og skrive tekstar, men mest av alt korleis å snakke og bli høyrt. Og lytte og forstå.

Du har lært meg om krig og konfliktar gjennom tidene. At å slå og sparke er stygt, å seie unnskyld er viktig, og at det å vere snill med andre kan vere avgjerande i situasjonar både i klasserommet og i verda generelt.

Du har sett meg når eg har hatt ein tung dag, høyrt på meg når eg har hatt noko å fortelje, og du har leia meg gjennom tretten år med skule.

Du er ikkje berre lærar i norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag eller matte.

Du er også lærar i livet, og eg kan verkeleg ikkje tenke meg noko som er viktigare enn akkurat det.

Med vennleg helsing din elev.

Les mer om

 1. Lærere
 2. Matte
 3. Engelsk

Relevante artikler

 1. SID
  Publisert:

  Norske elever lærer ikke fremtidens viktigste verktøy

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Eg veit ikkje korleis langtidssjuke har det, men eg håper eg forstår litt meir av det no

 3. SID
  Publisert:

  Når skoleledelsen nedprioriterer Operasjon Dagsverk, nedprioriterer de elevenes stemme

 4. KRONIKK
  Publisert:

  Kvifor er det viktig at Maria er jomfru når ho føder Jesus?

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Me toler så inderleg vel det fråvær av fest som ikkje råkar oss sjølv

 6. SID
  Publisert:

  Verden er full av grenser. I år skal Operasjon Dagsverk bryte noen av dem.