SiD

Vi må ta et oppgjør med høyreekstremt tankegods

  • Runar Chang Nordgård (15)
    Runar Chang Nordgård (15)
Denne uken presenterte PST den nasjonale trusselvurderingen.

Selv om vi gang på gang får beskjed om at trusselen øker, så sitter vi tilsynelatende i ro med hendene i fanget.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I desember 2019 sa PST at «trusselen fra høyreekstreme i Norge har utviklet seg i negativ retning». I februar 2020 kunne PST melde at det var «like sannsynlig at et terrorangrep i Norge vil bli gjennomført av høyreekstreme, som av ekstreme islamister».

Nå kom den siste i rekken. I PSTs nasjonale trusselvurdering som ble lagt frem denne uken, kommer det frem at det er mulig at «ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året». Når PST bruker ordet mulig, betyr det at det er mellom 40–60 prosent sannsynlighet for at noen vil forsøke dette.

Til tross for den økende trusselen mener jeg at vi ikke lykkes med å ta et oppgjør med de høyreekstreme tankegodsene.

Skummelt tankegods

Høyreradikalt og sterkt høyrepopulistisk tankegods begynner å få større og større fotfeste. Det amerikanske kongressmedlemmet Mary Miller som siterte Hitler i en tale i januar, er et eksempel på dette.

Når dette tankegodset havner i riktig Facebook-gruppe eller i et annet ekkokammer, kan det føre til ytterligere radikalisering. Til slutt kan det bli høyreekstremistisk. Eller for å si det med PSTs ord: De ser «en utvikling der ekstreme grupper og potensielle terrorister formes og påvirkes av propagandaen fra digitale nettverk.»

Runar Chang Nordgård (15).

Hvis jeg går på Facebook og finner en nyhetsartikkel om islam, klimaendringer eller innvandring, trenger jeg ikke mer enn tjue sekunder i kommentarfeltet for å finne noe slikt tankegods. Enten det står noe om at «alle muslimer ønsker å rasere nasjonalstaten Norge» eller at «innvandring holder på å gjør Norge urent».

Sette inn støtet

Det er nå ti år siden det største terrorangrepet i vår tid på norsk jord. Totalt 77 nordmenn døde som et følge av høyreekstremisme og intet annet. Det er også 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen. Om noen måneder vil vi også markere terrorangrepene utført av Philip Manshaus.

Denne gangen har jeg et ønske: I stedet for at vi står og minnes hvor trist det er at dette har skjedd, kan vi heller begynne å sette inn støtet for at dette ikke skal skje igjen. Fordi det kan skje. Og uten handling, vil det skje igjen. Da er det kanskje bare et spørsmål om tid.

Likevel mener jeg vi ser en manglende handlekraft på å ta et oppgjør med dette tankegodset. Det gjelder ikke bare politikerne, men befolkningen generelt. Selv om vi gang på gang får beskjed om at trusselen øker, så sitter vi tilsynelatende i ro med hendene i fanget.

Starte i det små

Vi kan ikke beskytte slikt tankegods ved å bruke ytringsfriheten som unnskyldning, og det gjelder både politikere og folket. Forslaget til Per-Willy Amundsen (Frp) om å skrote rasismeparagrafen, er stikk motsatt av hva jeg mener vi bør gjøre. Vi må bekjempe det, ikke beskytte det.

Så la oss starte. Vi, folket, kan starte i det små. Hvis du hører høyreekstreme uttalelser, korriger dem. Beskytter du slike uttalelser, slutt med det. Ytrer du dem selv, se deg i speilet og spør om du egentlig mener dette. Og hvis du er justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H): Sett i gang noen tydelige, synlige og kraftfulle tiltak, nå.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Høyreekstremisme
  2. PST