Ære og skam påvirker hverdagen til mange unge jenter

Vi må bli deres stemme, for mange av dem får ikke muligheten til å rope om hjelp, skriver Arina Aamir (15), nestleder i Aker Unge Høyre.

Dette er en ukultur som må bekjempes.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Uansett om vi har kommet en lang vei i kampen mot negativ sosial kontroll, har vi en vei å gå før vi kan si at vi er i mål. Mange i innvandrermiljøer utsetter sine døtre for tvang og vold. Det kan rett og slett ikke tolereres.

Vi må støtte alle jenter og kvinner som blir tvangsgiftet, utsatt for kjønnslemlestelse, og som ikke får muligheten til å leve frie liv. Vi må bli deres stemme, for mange av dem får ikke muligheten til å rope ut om hjelp.

Det er viktig at dette temaet blir satt på dagsordenen, sånn at de som trenger hjelp, får det.

Fra sårbar til verre

Allerede er kvinner og jenter de mest sårbare i mange av utviklingslandene, men koronapandemien gjør denne tiden enda mer krevende for dem. Millioner av jenter står i fare for å bli barnebrud. Mange av dem mister muligheten til skolegang.

Hvorfor sitter hele verdenssamfunnet og bare ser på fremfor å prøve å gjøre en forskjell for å sikre disse jentene rettighetene de har krav på?

Ingen skal måtte leve i frykt for sine liv, spesielt ikke når det er dine nære relasjoner som truer ditt liv. Vi har flere eksempler på dette i Norge. Det er derfor det så viktig at vi innser at det er på tide med handling!

Arina Aamir (15), nestleder i Aker Unge Høyre.

Vi må se handling

Politikerne må legge frem konkrete tiltak for at jenter ikke frastjeles selvstendige valg. For å få til dette er det meget viktig at innvandrerfamiliene også motstår press fra miljøene og gir sine døtre den friheten de har krav på!

Ære og skam er begreper som påvirker hverdagen til mange jenter med innvandrerbakgrunn. Mange får ikke muligheten til å velge ektefelle, utdanning, yrke og vennekrets uten at det får konsekvenser.

Dette er en ukultur som må bekjempes, men ingen endring kan bli gjort med mindre alle bidrar mot slike psykiske og fysiske overgrep.

Vi må sørge for at ingen flere jenter og kvinner blir utsatt for vold i hjemmet. At ingen flere blir utsatt for tvangsekteskap, og at ingen blir fratatt retten til selvbestemmelse.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.