Høyre må slå sammen flere kommuner, selv med tvang | Emma Erlandsen

  • Emma Erlandsen (21)
Regjeringen må slå sammen enda flere kommuner. Hvis de ikke vil slå seg sammen frivillig, burde man vurdere tvang, skriver Emma Erlandsen (21).

Det er på tide at Høyre og regjeringen gjennomfører kommunereformen skikkelig.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Høyre startet regjeringsperioden sin med løfter om reform og endring. Kommunereformen er et av Høyres viktigste prosjekter, og selv om en del kommuner slår seg sammen, er det ikke mange nok.

Det er på tide at Høyre og regjeringen gjennomfører kommunereformen skikkelig.

Større kommuner, bedre tilbud

Etter høstens lokalvalg har det norske politiske landskapet plassert seg lengre til venstre. Sentraliseringsdebatten preget store deler av valgkampen, og Senterpartiet ble valgets store vinner. Debatten vil neppe bli mindre relevant frem mot stortingsvalget. Derfor er det viktig at regjeringen fortsetter arbeidet med kommunereformen for å vise at større kommuner vil levere et bedre tilbud til alle.

Fra 1. januar 2020 er det fremdeles hele 356 kommuner i Norge. Halvparten av disse vil ha under 5000 innbyggere. Det er kritisk, spesielt når kommunebarometeret viser at de store kommunene totalt sett gjør det bedre enn de mindre.

Emma Erlandsen (21), leder i Bergen Unge Høyre.

Rapporten om små kommuner fra Telemarksforskning viser at de minste kommunene ikke klarer å tiltrekke seg kompetanse og utvikle gode fagmiljøer, de får problemer med inntektene på grunn av færre og eldre innbyggere, og de har ikke kapasiteten til å drive planleggings- og analysearbeid. Dette er noen eksempler som viser hvor viktig kommunereformen er.

Viktig å vise skillelinjen

Virkningen av dagens kommunereform vil ta tid, og effekten kunne blitt større dersom man drastisk hadde gått inn for å redusere antallet kommuner. Frem mot valget kommer Senterpartiet til å fortsette sin endeløse, nesten automatiske, kritikk mot enhver reform denne regjeringen har gjennomført.

Senterpartiet har lite ny politikk, og mange av valgløftene går ut på å reversere politikken som er blitt ført de siste seks årene. Som et populistisk parti i opposisjon er det lett å gi forenklede løsninger på komplekse problemer. Derfor blir det viktig for Høyre å vise skillelinjen mellom oss og Senterpartiet.

Høyre må vise at vi kan løse de store forskjellene i kommune-Norge. Folk flest bryr seg ikke om hva kommunen heter eller hvor rådhuset ligger, men om innholdet i de kommunale tjenestene. Regjeringen må slå sammen enda flere kommuner.

Hvis de ikke vil slå seg sammen frivillig, burde man vurdere tvang. Man kan også friste med enda større fordeler til de små kommunene som velger å slå seg sammen, slik at det nærmest blir en nødvendighet.


Vil du lese mer om kommunesammenslåing? Ta en titt på disse:


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.