SiD

10 kjappe med Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg: – Bompenger er dyrt og lite effektivt. Det finnes et bedre alternativ

  • Amalie Lereng
    Amalie Lereng
    Si ;D-ansvarlig

Unge Høyre-lederen streiket for klimaet selv om han ikke er elev. Likevel mener han det er riktig å tillate oljeleting i nye områder.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvem: Daniel Skjevik-Aasberg, fungerende leder av Unge Høyre

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene. I kveld tirsdag 13. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten Si ;D og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.00.

1. I vår har tusenvis av skoleelever streiket for klimaet. Ville du ha streiket med dem dersom du var elev?

– Jeg streiket med elevene selv om jeg ikke er elev, og deltok i markeringen ved å holde appell blant annet. Vi trenger bedre tiltak for å nå målene vi har satt.

2. I samme periode som elevene streiket, åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker, blant annet i Barentshavet. Var dette riktig?

– Ja. Selv om vi skal slutte med det på sikt, er det også behov for olje og gass på veien til målene i Parisavtalen. Samtidig kan vi ikke se oss blinde på olje og gass. Vi skal få til grønn omstilling, men da må vi legge en plan for overgangen til lavutslippssamfunnet som sikrer norske arbeidsplasser, norsk industri og velferdsstat.

3. Når er det greit å betale bompenger? For å finansiere veier, finansiere kollektivtransport eller for å få ned biltrafikken i byene?

– Jeg mener alle tre er legitime mål. Men bompenger er en dyr og lite effektiv måte å sørge for at de som forurenser, betaler på. I tillegg rammer de tilfeldig og urettferdig. Vi vil ha veiprising som erstatning for bompenger, drivstoffavgiftene og årsavgiften. Med veiprising betaler alle som bruker veien, etter hvor mye de faktisk slipper ut.

4. Influensernes påvirkning på unge er blitt heftig debattert det siste året. Skal det være forbudt å reklamere for kosmetiske inngrep?

– Ja.

5. Er sentralisering av tjenester en uting?

– Regjeringen har gjort viktige løfte for å sikre innbyggerne bedre tjenester. Det handler ikke om sentralisering, det handler om at viktige funksjoner for eksempel i politiet og kommunene ikke ga innbyggerne et godt nok tilbud.

Les også

10 kjappe med leder av Senterungdommen Ada Arnstad: – Bompenger kan være et legitimt verktøy

6. Skal politikerne bestemme hvor stor del av foreldrepermisjonen som skal tas av far og mor?

– Nei. Det er familiene som kjenner best hvor skoen trykker, og de burde fordele permisjonen sin selv.

7. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene. Hva bør politikerne gjøre med det?

– Vi må bygge flere billige boliger, fjerne unødvendige krav til de som bygger, og sørge for at flere som er utenfor arbeidslivet, kommer seg inn, slik at de kan kjøpe bolig. I tillegg burde kommunene kunne ta initiativ til flere leie-for-eie-prosjekter hvor leietaker først leier og deretter kan kjøpe boligen. Det bør også startes flere kombinasjonssameier hvor en utbygger eier deler av boligen, mens unge kan kjøpe seg inn i en andel (og dermed blir prisen redusert).

8. Er det en fordel for unge som skal i jobb, at det er mange midlertidige stillinger?

– Ja, men ikke ubetinget. Unge ønsker fleksibilitet i arbeidsmarkedet og å jobbe når det passer dem, for eksempel elever og studenter. Det gjør det også lettere for bedriftene å prøve ut arbeidstakere som kanskje ellers ikke ville fått jobb. Et arbeidsliv uten midlertidige stillinger er et rigid arbeidsliv som ikke legger til rette for unge.

9. Jenter får bedre standpunktkarakterer enn gutter i alle fag unntatt kroppsøving. Hva skal til for at gutter skal gjøre det bedre?

– Kortere undervisningsøkter (uten redusert total undervisningstid), flere spesialpedagoger, bedre opplæring av lærere, åpne for fleksibel skolestart, tilby førskole, «vekte» karakterene i grunnskolen og videregående etter timetall, helsebrødre, jobbe for å få flere mannlige forbilder inn i skolen, innføre et 11. skoleår for dem som trenger det, og mer fysisk aktivitet.

10. Er det like greit å tjene penger på å pleie eldre og syke som det er på å drive frisørsalong?

– Ja. Private aktører er viktige for å opprettholde kvaliteten i det offentlige tilbudet, variasjon, holde prisen nede og sørge for at det offentlige strekker seg lenger for å gi innbyggerne de beste tjenestene. Uten private aktører hadde vi aldri klart å nå målet om full barnehagedekning.

Les mer om

  1. Ungdomspartilederdebatten2019
  2. Unge Høyre
  3. Kommunevalg 2019