SiD

Ville Rød Ungdom boikottet en vaksine fra Israel? | Hilde S. Gunvaldsen

 • Hilde Alice S. Gunvaldsen (19)
  Hilde Alice S. Gunvaldsen (19)
  Sentralstyremedlem i KrFU
Konflikten mellom Palestina og Israel er altfor kompleks, og vi er for sårbare til å tenke så svart-hvitt som det en boikott innebærer, særlig i slike turbulente tider, skriver Hilde S. Gunvaldsen (19), fylkesleder i Rogaland KrFU.

En boikott av israelske varer under en pandemi vil ikke hjelpe noen. Tvert i mot.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Onsdag 15. april angriper Bård Malde-Frøyland fra Rød Ungdom Israels rett til å beskytte seg selv som stat, og han oppfordrer til boikott av israelske varer og produkter. Jeg er enig med Malde-Frøyland om at vi i møte med koronaviruset ikke skal møtes som fiender, men jeg kjøper ikke premisset hans.

Det er mer som forener oss en det som skiller oss. Vi er i en krevende tid, hvor kampen om å verne sårbare liv engasjerer mange. Og sammen skal vi finne felles løsninger for å verne så mye og så mange som mulig.

Særlig risikabelt nå

Vi må bidra der vi kan, både med helsepersonell og andre nødvendige og relevante ressurser. Ikke minst må vi samarbeide på tvers av landegrenser, nettopp fordi koronaviruset ikke lar seg hindre av grenseovergangene.

Boikott av israelske varer har også tidligere i år vakt oppsikt. Men det bekymrer meg at Rød Ungdom, i kjølvannet av en epidemi, oppfordrer til en slik utestenging av gode råvarer.

Vil Rød Ungdom unnlate å kjøpe en covid-19-vaksine utviklet i Israel, dersom de lykkes å produsere den eneste effektive av sitt slag? Ville de boikottet den bare fordi den var utviklet og produsert i Israel, og på den måten hindre borgere i staten Norge å beskytte seg mot denne pandemien?

Hilde Alice Skåra Gunvaldsen (19).

Alle taper på en boikott

Boikott skaper større avstand og hindrer mulig internasjonalt samarbeid.

Konflikten mellom Palestina og Israel er altfor kompleks, og vi er for sårbare til å tenke så svart-hvitt som det en boikott innebærer, særlig i slike turbulente tider.

Som sagt så er jeg enig i at vi i dag må vise solidaritet, men jeg lurer på når det er solidarisk å stoppe handel med et land? På hvilken måte gir det mening at «medmenneskelighet» staves «boikott» ?

En boikott av staten Israel er på ingen måte et hensiktsmessig virkemiddel for å løse konflikten på Vestbredden. Det er heller ikke tjenlig for noen parter.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Boikott
 2. Koronaviruset
 3. Israel
 4. Råvarer
 5. Norge
 6. Konflikt
 7. Vaksine