Skremmende at Høyre går inn for en fraværsgrense på ungdomsskolen

  • Elias Crogh (19)
Høyre velger å ignorere de underliggende problemene. Istedenfor kommer de med en billig og «enkel» løsning slik som fraværsgrensen, skriver skribenten.

Høyres ønske om å utvide fraværsgrensen i skolesystemet viser hvor liten tillit de har til elevene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Med litt over ett år igjen til stortingsvalget 2021 har de fleste partiene allerede startet valgkampen. Høyre startet arbeidet med å presentere deres nye skolepolitikk.

De mener ungdomsskolen er blitt glemt, og de har derfor fremmet flere nye forslag til hvordan de mener ungdomsskolen kan bli bedre. Som aktiv i Elevorganisasjonen ble jeg kjempeglad da jeg hørte dette. Vi har jobbet lenge for å få ungdomsskolen i fokus.

Fra glede til skuffelse

Dessverre ble vi fort skuffet da vi så hva Høyre foreslår. I stedet for å styrke elevdemokratiet på ungdomsskolene og jevne ut forskjellene vi opplever i dag, vil Høyre utvide mistilliten de har vist elever på videregående ved å innføre en fraværsgrense helt fra 8. klasse.

Innføringen av fraværsgrensen har senket fraværet på vgs. betraktelig, men det har ikke skjedd uten konsekvenser. Fraværsgrensen har nemlig bare behandlet et symptom på flere større underliggende problemer i den norske skolen.

Skolen handler om mer en tall

En utilstrekkelig skolehelsetjeneste og en skole som fokuserer mer og mer på testing for å oppnå målbare resultater, er eksempler på dette. Dette mener vi går på bekostning av arbeidet med å legge til rette for virksomme læringsstrategier for å forbedre elevenes læringsutbytte. Det bør være høyere prioritert.

Ikke nok med det, den foreslåtte fraværsgrensen på ungdomsskolen vil bare være symbolsk, ettersom det ikke vil være konsekvenser for udokumentert fravær. Dette viser igjen at Høyre egentlig ikke bryr seg om faktisk å gjøre noe med det reelle problemet. De forholder seg heller til symbolske løsninger som ser bra ut på overflaten.

Ødelegger lærelysten

Norske elever blir mer og mer umotiverte. Høyre velger å ignorere de underliggende problemene. Istedenfor kommer de med en billig og «enkel» løsning slik som fraværsgrensen. Fraværsgrensen pisker oss elever på skolen, fremfor faktisk å hjelpe oss med utfordringene som hindrer oss i å møte opp.

Elias Crogh (19).

Vi mener veien videre burde vært rettet mot å gjenvinne tilliten til elevene. Det er derfor skremmende at Høyre velger å gå inn for en fraværsgrense også på ungdomsskolen.

Med denne politikken har regjeringspartiet bidratt til en vanskeligere skolehverdag og sviktet en hel generasjon med elever.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.