God integrering krever at vi er gode naboer

  • Oda Litland (20)
    Oda Litland (20)
Det er på høy tid at god integrering blir et hverdagslig mål for alle, skriver Oda Litland (20).

Integrering bør ikke forbli et stort og skremmende ord.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Integrering har lenge vært en av nåtidens mest betente og viktigste politiske saker. Hovedårsaken til økt fattigdom i Norge er innvandring, ifølge Høyres partiprogram.

Utenforskap, sosial kontroll og fattigdom blir trukket frem som uunngåelige dilemmaer knyttet til integrering. Hva er det som gjør at vi, i et av verdens beste land, ikke mestrer denne oppgaven?

Mer enn politikk

Partiprogrammene til de to største partiene i Norge avslører store likheter knyttet til innvandrings- og integreringspolitikk. Ifølge Høyre er nøkkelen til god integrering: «Å lære seg norsk og å delta i arbeidslivet», mens i Arbeiderpartiets partiprogram er ordlyden: «Nøkkelen for den enkelte er å lære norsk og komme seg ut i arbeid og bli der.»

Oda Litland (20)

Det er uten tvil viktig å stille krav til innvandrere som ønsker å integreres i det norske samfunnet. Men jeg mener det er like viktig at vi som enkeltmennesker tar vår del av ansvaret for at integreringsprosessen skal gi de resultatene vi ønsker.

Integrering bør ikke forbli et stort og skremmende ord som er forbeholdt politikere og forskere. Det er på høy tid at god integrering blir et hverdagslig mål for alle. For hva betyr det egentlig å bli integrert?

Kan bli bedre

Det er en kjensgjerning at Norge i lang tid har ligget på verdenstoppen i god kriminalomsorg. Vi har alltid fokusert på rehabilitering fremfor straff. Straffedømte skal etter endt straff komme tilbake til samfunnet som rettskafne samfunnsborgere og som trygge, gode naboer.

Dette prinsippet burde vi overføre til integreringssprossen. Jeg tror at vi kan komme langt dersom vi fokuserer på at integrering skal handle om hvordan vi best mulig kan leve som naboer.

Og hva er det som gjør et nabolag til et godt nabolag? Jeg tror det er viktig å føle seg trygg, at man trives og at man føler en viss tilhørighet. Viktigst av alt er det kanskje med toleranse.

Vær en god nabo

Det er ikke alle naboer du trenger å være bestevenn med, eller alle naboer du en gang trenger å like. Men du tolererer dem, fordi dere bor i samme nabolag. Du sier «hei», slår av en liten prat om været, eller irriterer dere over den samme hundeeieren som aldri plukker opp etter hunden sin. For det er det naboer gjør.

Integreringsdebatten kan til tider virke som et uløselig problem. Det spiller ingen rolle om du stemmer Rødt eller Fremskrittspartiet. Integrering angår oss alle, uavhengig om vi tar imot 100 eller 10.000 innvandrere, asylsøkere eller flyktninger i året.

Det er helt avgjørende å beherske norsk, få mulighet til å delta i arbeidslivet og føle at man bidrar til samfunnet. Men aller viktigst tror jeg det er å føle at man har gode naboer. Og at man er en god nabo selv.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!